eTFDS 6-2017 - Side 9
gionernes Lønnings- og Takstnævns
Om forfatterne
oplæg.
I september lykkedes det at
lande en aftale, der endegyldigt manifesterer den praktiserende læges
position som element i et samlet og
sammenhængende sundhedsvæsen.
Det samme perspektiv kan lægges
på øvrige praksisområder inklusiv
speciallægepraksis, der kan ses som
komplementær til hospitalsstrukturen.
Ændrede opgaver
kræver viden
Sundhedsvæsenets opgaver ændrer
sig. Fra i høj grad at have karakter
af behandlings- og plejeopgaver har
sundhedsvæsenet i dag i langt højere grad en opgave i forhold til at
understøtte den enkelte person med
at mestre et liv med sygdom. Det
kræver viden om, hvad der forårsager og forværrer sygdom og adgang til datadeling, så vi langt
bedre og individualiseret kan understøtte den enkelte borger med forebyggelse og behandling af sygdom.
Når sygdom i højere grad bliver
en del af borgernes hverdag, betyder det, at sundhedsvæsenet også
Erik Jylling
Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner
Cand.med. (Odense Universitet) 1990; speciallæge
anæstesiologi 2001; Master Public Management,
MPM (SDU) 2003; Stanford Executive Program 2011;
Graduate School of Business Stanford University;
lægelig videreuddannelse på hospitaler i Holstebro, Vejle, Odense 1990-2001; efteruddannelse
Stanford University 2011; HBS Harvard University
2014.
Afdelingslæge anæstesi- og intensiv afdeling,
Odense Universitets Hospital 2001-04; vicedirektør,
Gentofte Hospital 2004-08; konstitueret sundhedsfaglig vicedirektør, Københavns Amt 2006; overlæge anæstesi og intensiv afdeling, Odense Universitetshospital 2009-13, ledende overlæge sammesteds. 2013-14; sundhedspolitisk direktør Danske
Regioner fra 2014.
ejy@regioner.dk
må bevæge sig tættere ud mod bor-
ruste os til at imødekomme udvik-
gerne. Det betyder også, at hospita-
lingen.
lerne i højere grad skal være udad-
Man kan anlægge det perspektiv,
vendte og bevæge sig udover egen
at ikke alle kompetente patienter er
matrikel. Vi skal alle – på tværs af
krævende, og at ikke alle krævende
sundhedsvæsenet og samfundet –
patienter er kompetente. Opgaven
T E M A · TFDS 6–2017
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm