eTFDS 7-2017 net - Side 13menhæng, bliver det nødvendigt at
lige citater, breve og sjove dekreter.
den anden side må få fornemmelsen
se på kultur og ikke kun på rammer,
Jeg ved ikke, hvem der er bagman-
af, at ledere, der tænker som Cajus
aftaler og struktur. »Culture eats
den, men noget af ophænget er for-
Petronius, blot ønsker at passe sig
structure for breakfast«.
mentlig kommet på væggen som en
selv uden indblanding af beslut-
stille protest eller ironiseren over
ningstagere, som er givet et legitimt
tingenes tilstand.
mandat til at ønske, at samfundet
At ledere således er i stand til at
påtage sig rollen som ledere, hvor
der skal ledes både udadtil og ind-
Et ophæng er et citat fra Cajus
adtil over grænser, kan måske nok
Petronius, en romersk embedsmand
masseres ind i Ledelseskommissio-
under kejser Nero, der døde i år 66.
nens teser om lederrollen. Men det
Citatet lyder:
er ikke det billede, jeg får umiddelbart, når jeg læser teserne. Så et ønske til kommissionen: Hav et større

udvikler sig i den ene eller anden
retning.
Jeg synes egentlig, at Ledelseskommissionen forsøger at forene ledelses- og beslutningstagerperspektiverne. Jeg håber, det kan være en
Vi arbejdede hårdt, men hver
genstart, hvor beslutningstagere be-
gang vi begyndte at fungere, blev
stræber sig på at træffe beslutnin-
ske understøttet af en overvejelse
nye planer om omorganisering
ger på en måde, der motiverer le-
over den nødvendige ledelsesudvik-
iværksat. Jeg lærte mig senere i li-
dere og skaber konstruktiv ledelse,
ling i den sammenhæng.
vet, at vi er tilbøjelige til at møde
og at ledelse i den offentlige sektor
enhver ny situation gennem omor-
kvitterer med at anerkende beslut-
ganisering. Og jeg lærte, hvilken
ningstagernes rolle og legitimitet og
vidunderlig metode dette er til at
ikke skaber obstruktiv ledelse.
fokus på den del af lederrollen, må-
Beslutningstager og
leder i godt samspil
Afslutningsvist nogle overvejelser
om kommissionens beskrivelser om
samspillet mellem beslutningstagere
og ledere.
På Bispebjerg Hospital ligger direktionsgangen i en del af det
gamle byggeri, der stammer fra
1913. På et af de oprindelige toiletter på gangen har en af mine forgængere prydet væggene med udvalgt lokumspoesi i form af forskel-
skabe illusion om fremgang, mens
Tak for det foreløbige gode ud-
det i virkeligheden forårsager
spil og god fornøjelse og held og
kaos, ineffektivitet og demoralise-
lykke til Ledelseskommissionen med
ring.
det videre arbejde. Jeg vil gerne dog
overraskes lidt mere, end jeg bliver
Min pointe er, at sådan tænker
med de foreliggende 13 teser, når
nogle offentlige ledere måske sta-
jeg læser den endelige rapport til
digvæk om beslutningstagere, fordi
december.
de har behov for at skabe i hvert
fald illusionen om at sætte noget i
værk. Mens beslutningstagerne på
T E M A · TFDS 7–2017
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm