eTFDS 7-2017 net - Side 15kommissionens teser om lederrollen
ledelse tæt på. Så der er god brug
derne og give det følgeskab, som
bliver der i denne kontekst stort be-
for den 2. tese om lederrollen: »Le-
man som leder har brug for i opga-
hov for, at lederen har fokus på en
derens kommunikation af vision og
veløsningen. Omvendt kan en vision
indsats, som giver højere værdi for
strategi skaber mening og følge-
og strategi, som medarbejderne
borgerne.
skab i organisationen.«
ikke kan se sig ind i, medføre det
Der er ingen tvivl om, at lederens nærvær og tilgængelighed er
vigtigere end nogensinde, idet forandringshastighed og kompleksitet i
opgaveløsningen kræver, at der er
modsatte. Lederens kommunikation
Retning kan skabe mening
At sætte en retning med udarbejdelse af vision og strategi kan være
meningsskabende for medarbej-
af vision og strategi er meget væsentlig for meningsskabelsen.
Vi savner en tese om ledelse over
grænser. Vi ser en kommende ænT E M A · TFDS 7–2017
15

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm