eTFDS 7-2017 net - Side 16
dret lederrolle, hvor der i langt hø-
Om forfatterne
jere grad skal ledes på opgaver,
som involverer medarbejdere ansat
Mette Juhl Foghmar
i andre afdelinger. Vi ser områder,
hvor netop ledelse på tværs kommer særligt i spil. Vi vil i det følgende at tage udgangspunkt i
Foto
er rekv.
Ledende oversygeplejerske på Lungemedicinsk
afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
mette.juhl.foghmar.01@regionh.dk
nogle konkrete eksempler og forsøge at diskutere, hvordan dette vil
ændre lederrollen for en afdelingsleder.
Kapacitetskoordinatoren
Vi øver os i at lede over grænser,
når kapacitetskoordinatoren får
mandat på tværs af hospitalet til at
lede på kapaciteten, byggende på
bærende principper som for eksempel patient i rette seng og ingen patienter på gangene. Der er tale om
en tværgående funktion, hvor kompetencer, opgaver og beføjelser
rækker ind i mange afdelinger.
Det bryder rent ledelsesmæssigt
med den nuværende ledelsesform
og stiller nye og særlige krav til de
organisatoriske forhold, hvor der
skal ledes på tværs af hospitalet.
Der er således her behov for en
tværgående ledelsesstruktur, som
vi forventer, at der kommer meget
16
TFDS 7–2017 · T E M A
Helle Frost Andreassen
Ledende overlæge på Lungemedicinsk afdeling,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Helle.Andreassen@regionh.dk
Marlene Fleischer
Ledende oversygeplejerske på Neurologisk
Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Marlene.Fleischer@regionh.dk
Lise Korbo
Ledende overlæge på Neurologisk Afdeling,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Lise.Korbo@regionh.dk

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm