eTFDS 7-2017 net - Side 17mere af i den fremtidige hospitalsstruktur. Samtidig er der brug for at
understøtte medarbejderne i det
anderledes samarbejde.
Fælles medicinske
ambulatorier
Flere regioner har etableret eller har
iværksat planer for etablering af
Fælles Medicinske Ambulatorier,
hvor patienter kan henvises til udredning, behandling eller kontrol i
flere specialer på samme dag. Etablering af et stort fælles ambulatorium kan med fordel bemandes af
personale, som repræsenterer flere
af hospitalets afdelinger, da sikring
af et højt fagligt niveau inden for
hvert speciale fortsat oftest varetages i hver specialafdeling.
Det er nødvendigt, at den daglige drift i et fælles ambulatorium
varetages af én ledelse. Optimalt er
der tale om et forpligtigende samarbejde, som er styret af samarbejdsaftaler, og hvor medarbejderen i særlige situationer lader sig
lede af andre end sin leder. Her vil
både være behov for, at alle ledere
markerer vigtighed og vilje til samarbejdet, men også træder et skridt
tilbage og giver driftslederen lov til
dre den organisatoriske selvforstå-
at træde i karakter og henvise til at
else og den relationelle koordine-
driftsmæssige problemer løses i
ring, hvis der eksempelvist er tale
samarbejde med driftslederen.
om en monofaglig ledelsesstruktur
med en erfaren sygeplejerske i
Loyalitet over
for fælles ledelse
Alle må være loyale overfor den
fælles driftsledelse i de tværgående
funktioner. Så lederrollen i tværgående patientforløb kræver også
brug af den 3. teses »Lederens nærvær og tilgængelighed skaber
bedre resultater«.
Vi forestiller os, at relevante afdelinger skal være sammen om at
designe de fælles programmer, og
at der skal indgås samarbejdsaftaler mellem afdelingerne om bemanding, hvordan dækkes der for eksempel ind ved sygdom? Kan der
være lavaktivitet? Dette kan udfor-
spidsen for driften.
Det er vigtigt i denne proces, at
man som afdelingsleder gør sig
klart, at der skal ydes et ledelsesmæssigt arbejde for at motivere
medarbejdere til at deltage i den
nye funktion. Det vil både være fagligt spændende at arbejde sammen
med andre specialer, men også udfordrende at skabe en ny fælles kultur.
Patientansvarlig læge
Et tilsvarende samarbejde vil være
en følge af indførelsen af Patientansvarlig Læge (PAL), hvor vi i
relevante patientforløb skal udvide
T E M A · TFDS 7–2017
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm