eTFDS 7-2017 net - Side 2Danish Health Care Journal
93. årgang 7/2017
Tema: Ledelseskommissionen
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab
for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: 2245-7100.
• Indledning / 3
Af Peter Mandrup Jensen
Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om
ændringer i medlemsregistrering rettes til:
Sekretariatsleder Birgitte Barrett Bach
Tlf. 78 44 11 02 • E-mail: info@dssnet.dk
Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på www.dssnet.dk
Kommende deadlines:
Decemberudgaven:
06.11.2017
Redaktionsudvalg
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Sundhedschef Marit Nielsen-Man,
Vejle Kommune
E-mail: marin@vejle.dk
Vicedirektør Peter Mandrup Jensen
Nordsjællands Hospital
E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk
Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen
Specialhospitalet FILADELFIA
Tlf.: 24 94 56 12 • E-mail: jesje@filadelfia.dk
Hospitalsdirektør Per Christiansen
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
E-mail: per.christiansen@regionh.dk
Konsulent Lene Pedersen
PAR3
Tlf. 23 48 94 60 • E-mail:lene@par3.dk
Dorthe Rørmann
Styrelsen for Patientsikkerhed
E-mail: dorteroermann@gmail.com
Redaktion
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Journalist/redaktionssekretær Mikkel Krogh
E-mail: mikkel@sparkmedia.dk
Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på
www.dssnet.dk.
Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver.
Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 40 88 • E-mail: oe@dmfnet.dk
• 13 teser om offentlig ledelse / 4
Af Ledelseskommissionen
•Er det tiden for en ledelseskommission? / 6
Af Anne Jastrup Okkels
•Lederrollen i det samarbejdende hospital set fra to afdelingsledelsers synspunkt / 14
Af Mette Juhl Foghmar, Helle Frost Andreassen, Marlene Fleischer og Lise Korbo
•Ledelsesrollen i sundhedsvæsenet anno 2017 / 20
Af Søren Barlebo Rasmussen
•Så giv os dog plads / 28
Af Bente Ourø Rørth
•Nye ledelsesudfordringer for ledende overlæger / 32
Af Bent Windelborg Nielsen
•Ingen (styrings)kæde er stærkere end det svageste led / 38
Af Erik Jylling
•Ledelsesudvikling handler om teamet snarere end lederen / 42
Af Jens Ole Skov
•Interview: Hvordan sikres god ledelse i krydsfeltet mellem
besparelser og de politiske ambitioner om udvikling og forandring? / 46
Af Charlotte Tybjerg Sørensen
•Aspiration, tvivl og lederskab / 50
Af Martin Magelund Rasmussen
Boganmeldelser
•»Ledelse i sundhedsvæsenet« / 53
Af Per Christiansen
•»Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?« / 56
Af Lars Dahl Pedersen
Layout og produktion: ProGrafisk ApS • Tlf. 63 38 39 40
Forsidefoto:
Foto: Ledelseskommissionens 13 teser
Tema: Ledelseskommissionen
Gæsteredaktør: Peter Mandrup Jensen, vicedirektør, Nordsjællands Hospital, næstformand i DSS

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm