eTFDS 7-2017 net - Side 20Ledelsesrollen
i sundhedsvæsenet anno 2017
De seneste års effektivisering, management og top down-styring i
sundhedsvæsenet har haft konsekvenser i form af manglende plads til
lokaldrevet innovation og udvikling.
Af Søren Barlebo Rasmussen
Danmark har brug for en Ledelseskommission. Ingen tvivl om det. For
bare bruge den kendte distinktion
decentrale ledere lave driftsledelse
mellem »management« og »leaders-
og implementere store forandringer,
hip« som udgangspunkt.
som skubbes ned oppe fra – som re-
Management har vi brug for, når
gel som en form for standardise-
der er brug for en anden måde at
ledelse og strategi handler om at
ring. Sammenhængen mellem tople-
lede på, hvis vi skal udløse det po-
hjemtage et strategisk potentiale
delsen og de lokale ledere vil ho-
tentiale, vores organisationer stadig
gennem effektivisering og optime-
vedsageligt fokusere på sammen-
har. Jeg synes, at kommissionens
ring. Det gør man i store organisati-
hængen mellem produktion og øko-
udspil er sympatisk, men jeg ville
oner ved for eksempel at lave drifts-
nomi samt på graden af implemen-
fremhæve innovation og faglig ud-
målsstyring, ved at fusionere eller
tering af de centrale forandringer.
vikling meget mere. Der er også be-
ved at gennemføre store forandrin-
En sammenhæng som i høj grad
hov for et virkeligt markant skift,
ger såsom nybyggerier eller indfø-
styres af centrale stabe med fokus
hvor vi strategisk transformerer vo-
relse af ny fælles teknologi. Her er
på produktion, økonomi og IT.
res organisationer. Lad mig forklare
der brug for strategisk styring, hvor
hvorfor.
topledelsen laver beslutninger, pla-
Min forståelse af ledelsesrollen i
ner og implementerer dem top
dagens sundhedsvæsen vil begynde
down gennem en form for målsty-
med to meget forskellige perspekti-
ring med KPIer eller lignende.
ver på ledelse og strategi. Lad os
20
TFDS 7–2017 · T E M A
I denne ledelsesforståelse vil de
Leadership og innovation
Leadership har vi brug for, når ledelse og strategi handler om at
hjemtage et strategisk potentiale
gennem innovation. Innovation ska-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm