eTFDS 7-2017 net - Side 21bes som regel på basis af ny viden
flere ressourcer til udviklingen –
udviklingsprojekter og prioriterin-
og nye kompetencer. I sundhedsvæ-
finde deres bedste og mest me-
ger, og at man gennem dialog sam-
sen med dets fokus på evidens skal
ningsfulde vej imod ambitionen. Det
men er med til at påvirke portefølje
innovation ofte skabes på basis af
er den lokale ledelse, der skal lave
og prioriteringer.
forskningsbaseret viden. Her er der
den reelle strategiske ledelse, som
brug for strategisk ledelse, hvor
virkelig flytter og udvikler organisa-
topledelsen sætter en ambition, en
tionen og dens måde at fungere på.
retning og ramme. Hvor skal vi
Det skal ske ved at få medarbej-
overordnet set hen sammen? Og
derne til at tro på, at de kan inno-
hvilke værdier skal rejsen være ba-
vere og udvikle samtidig med, at
seret på?
driften skal køre sikkert – hver dag.
Den lokale ledelse skal så inden
Sammenhængen mellem topledel-
for denne ramme – som ofte blandt
sen og den lokale ledelse består i,
andet består i, at der ikke kommer
at man sammen har et overblik over
Hinandens forudsætninger
Mange ser disse to strategi- og ledelsesforståelser som hinandens
modsætninger. Nogle vil kalde den
første den gamle og den anden den
nye og gode. Andre vil kalde den
første den realistiske og den anden
den flippede, der ikke holder. Holdninger er der nok af. Sådan ser jeg
T E M A · TFDS 7–2017
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm