eTFDS 7-2017 net - Side 22det slet ikke. Jeg mener, at der er
styring, og resultaterne har været
brug for begge ledelsesforståelser.
store. Sundhedsvæsenet er blevet
De kan begge noget, vi har brug
omkring 40 procent mere effektivt.
for. Ja – faktisk er de i min optik i
Og en række store og svære cen-
den sidste ende hinandens forud-
trale beslutninger er blevet besluttet
sætninger.
og er ved at blive implementeret,
Effektiviseringen frigør ressour-
eksempelvis byggeriet af de nye su-
cer til udvikling og investering, og
persygehuse og indførelsen af de
innovationen skal tilbage og indar-
nye fælles akutmodtagelser. Alt
bejdes i en effektiv drift, hvis inve-
sammen flot og prisværdigt.
steringen skal kunne betale sig. Det
Men man må også konstatere, at
svære er at arbejde med begge for-
der i denne periode har været et ret
ståelser samtidig, da det betyder, at
ensidigt fokus på effektivisering,
man som leder må se en række stra-
management og top down strategisk
tegiske dilemmaer i øjnene og ar-
styring. Nu står vi med regningen.
bejde med dem i stedet for at blive
Lokaldrevet innovation og udvikling
handlingslammet af krydspresset
har der ikke været meget plads til i
(læs mere om sidstnævnte i Lars
ledelsessystemet. Forskning og fag-
Christian Lassens nye bog »Strate-
lig udvikling er blevet skubbet ud
gisk ledelse i fremtiden – syv cases
på sidelinjen – primært drevet af
om ambitioner, dilemmaer og balan-
ekstern finansiering.
cer«).
Standardiseringen og den mindre
og mindre autonomi betyder, at den
Sundhedsvæsenets
ledelsesmæssige situation
Med udgangspunkt i det ovenstående er det muligt at beskrive den
ledelsesmæssige situation i dagens
sundhedsvæsen. Vi har brugt de
sidste 20 år på at blive bedre til effektiviseringen og den strategiske
22
TFDS 7–2017 · T E M A
indre motivation er i bund mange
steder. Demotiverede og frustrerede
fagprofessionelle er resultatet. Og
ledelsesstrengen er primært optaget
af produktions- og økonomistyring,
hvor der ikke levnes plads til fejl og
risikofyldte udviklinger, hvad der
dræber udviklingskraften og -lysten.
Mere gang i innovationen
Derfor er der behov for at få mere
gang i innovationen, den strategiske
ledelse og leadership-delen. Ikke
som en modsætning til effektiviseringen, den strategiske styring og
management, men på samme tid.
Hvor fordelingen i dag måske er
80/20 mellem effektivisering og innovation, der skal det i fremtiden
mere være 50/50. En syntese mellem de to perspektiver er afgørende.
Men samtidig en syntese, hvor balancen flyttes mere mod lokal udvikling og innovation inden for en fælles strategisk ambition og ramme.
Det lyder simpelt, når man beskriver det her i en artikel, men i
den organisatoriske virkelighed er
det svært. Det kræver en strategisk
transformation af organisationerne.
Det nuværende ledelsessystem skal
ændres i retning af en frisættelse,
samtidig med at systemet skal køre
hver dag og styre og kontrollere.
Der er ingen, der bliver glade,
hvis man nu ensidigt trykker på den
ledelsesmæssige frisættelsesknap,
og vi så om nogle år står med
manglende produktion, ustyrlig økonomi og dårlig patientsikkerhed. En

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm