eTFDS 7-2017 net - Side 23metafor kan hjælpe os til at forstå
som noget der må afskaffes helt –
udfordringen. Skibet skal sejle hver
»hvis hver klinik ikke kan fokusere
lederrollen skal mere i fokus. Man
dag, og samtidig skal vi bygge det
på sig selv og sin egen ambition, får
skal kunne sætte en retning, skabe
om ud fra de ressourcer, vi allerede
vi aldrig motivationen og den fag-
udvikling og få folk med. Således
har ombord. En udfordrende op-
lige stolthed tilbage. DJØF’erne skal
bliver »people-delen« – at arbejde
gave, men også en spændende
bare ud af vores klinik og ledelses-
med mennesker – også vigtigere.
fremtid.
rum«.
Planlægning, driftsoptimering og
Begge reaktioner er meget forstå-
Fremtidens
strategiske lederrolle
Det er denne situationsanalyse og
fremtidsforståelse, som er mit udgangspunkt for at forstå kernen i
fremtidens lederrolle. Lederne skal
overordnet set kunne håndtere
denne transformationsopgave og få
de to ledelsesforståelser til at spille
sammen. Hvad der ikke er let, for at
sige det mildt. Man går nemt i psykologisk flyverskjul. Krydspresset,
usikkerheden og forvirringen bliver
for stor, og man føler sig handlingslammet eller vælger side.
Enten er den nye del af ledelsesopgaven i form af frisættende leadership for flippet og urealistisk –
»vi må holde os til de systemer og
produktionsregimer, vi har kørende i
dag, ellers bliver alt ragnarok«. Eller
også ses den gamle top down-management-del som ødelæggende, og
Den strategiske leadership-del af
vagtplaner er stadig vigtige, men
elige psykologisk set, og ofte ses de
det er motivation, kommunikation
endda hos den samme person på
og skabelse af fællesskaber med tro
forskellige tidspunkter i løbet af en
på fremtiden også. Lad os se på
uge. Vi svinger frem og tilbage, fru-
nogle af de vigtigste specifikke le-
strerede og opgivende.
derkompetencer som ligger i den
God ledelse er netop at få troen,
viljen og håbet tilbage. »Vi kan klare
nye lederrolle. Jeg vil begrænse mig
til 5.
denne situation. Selv om den er
svær. Hvis vi vil.« Gode ledere får
deres medarbejdere til at tro på, at
man kan håndtere denne transformation hen over de kommende år.
Gode ledere får skruet effektiv drift
og faglig udvikling sammen. Gode
ledere får deres medarbejdere til
følge dem ud i denne rejse. Gode ledere har modet til sammen med de
faglige medarbejdere at sætte en
udvikling i gang, hvor vi måske nok
har en forestilling om fremtiden og
ambitionen, men vi kender ikke vejen derhen. Den finder vi sammen,
mens vi er på vej.
De fem vigtige ledelses­
kompetencer i fremtiden
Ambitionskommunikatør
Vi skal være supergode til at få den
fælles ambition til at stå knivskarp
frem. Hvor skal vi hen sammen i
fremtiden – og hvorfor? Ikke kun på
seminarer og internater, men allermest i hverdagen. Formål, purpose,
the big why – kært barn har mange
navne.
Vigtigt er det ikke at bruge for
mange fluffy strategiord, men mere
at kunne tale om ambitionen i mere
faglige termer og i et sprog, der giT E M A · TFDS 7–2017
23

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm