eTFDS 7-2017 net - Side 25
stes i alle afdelinger. Der skal læres
Om forfatteren
af best practice og skaleres op i
stor målestok. Vi har heller ikke ressourcer nok til, at alle opdager deres egne dybe tallerkener. Der skal
prioriteres og fordeles. Hvem arbejder med udvikling X? Hvem knokler
med udvikling Y?
Prioritering og koordination både
vertikalt og horisontalt er afgørende
for, at dette sker. Lederen bliver forbindelsesofficeren, der får tingene
til at hænge sammen. Mange af
fremtidens løsninger går også på
tværs af de kendte kasser og siloer.
Søren Barlebo Rasmussen
Partner i Mobilize Strategy Consulting
Han arbejder med strategi og ledelse i offentlige
organisationer, hvor faglighed er central. Han har
deltaget i mange større strategiprojekter og har
stået for mere end 100 langvarige ledelsesudviklingsforløb – meget af dette i sundhedsvæsenet.
Han har tidligere været forsker, institutleder og
dekan på CBS. I 2014 udkom han med bogen
»Potentialeledelse – om strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer«.
sbr@mobilize-nordic.com
Uden ledere der virkelig tager koordinationsopgaven på sig, får man aldrig de store forandringer til at ske.
Facilitator
Lederen skal være utrolig god til at
facilitere processer. Af mange
Det er bedre, at medarbejderne
Men den allervigtigste grund til,
grunde. Medarbejderne behøver
sammen beslutter det meste gen-
at lederen skal være en god facilita-
processer for at tilegne sig ambitio-
nem de veltilrettelagte processer.
tor, handler om medarbejderens in-
nen og skabe mening ud af den. In-
Vigtigt er det, at formålet med pro-
dre motivation. Det er lederen, der
novation, integration og koordina-
cessen er klar (her skal ambitionen i
skal facilitere, at medarbejderen ser
tion kræver fælles processer. Her er
spil), og at rammerne er tydelige.
sig selv i ambitionen og får troen,
det vigtigere, at lederen kan de-
Hvornår skal hvad være klart,
viljen, forpligtelsen og lysten til at
signe og gennemføre de rette pro-
hvilke ressourcer er der til rådig-
flytte sig i denne retning med mak-
cesser, end at kunne tage en masse
hed, og hvilke koordinationsopga-
simal indre motivation. Lederen
beslutninger.
ver er centrale at tage på sig?
skal facilitere, at man sammen ser,
T E M A · TFDS 7–2017
25

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm