eTFDS 7-2017 net - Side 28Så giv os dog plads
Hvis vi som samfund skal have et bedre sundhedsvæsen, mere tilfredse patienter,
gladere medarbejdere og mere sundhed for pengene, skal vi som ledere have
plads til at lede og vise medarbejderne tillid.
på faktorer, der fra nationalt niveau
dygtigere og smartere. Og nogle
har afgørende betydning for, hvor-
gange skygger de mange krav også
Der er meget på spil i sundhedsvæs-
dan vi på hospitalerne indretter os.
for det, som det hele handler om:
net, og nogle gange er det helt bog-
Dertil kommer både de politiske og
Patientens ve og vel.
staveligt et spørgsmål om liv eller
økonomiske rammer og aftaler, der
død. Derfor er det naturligt, at der
udstikkes i de enkelte regioner.
Af Bente Ourø Rørth
Faktisk nævnte jeg ikke patientens egen stemme blandt de mange
aktører, der definerer et moderne
er mange, der har holdninger og
Og så har jeg slet ikke nævnt de
meninger til, hvordan vi skal ind-
mange faglige organisationer, som
sundhedsvæsen – lagde du mærke
rette os.
også har en helt legitim indflydelse
til det?
Det har den konsekvens, at ho-
på, hvad der kan lade sig gøre på
spitalerne er styret af og underlagt
alle hospitaler. Hvis du er leder i det
en lang række ydre reguleringer, der
danske sundhedsvæsen, så kræver
alle har til formål at sikre, at patien-
det, at du kan forstå og agere efter
terne får en korrekt behandling, at
mere end en enkelt dagsorden.
skatteydernes penge bruges ordent-
Tilsammen skaber de mange for-
ligt, at ingen snyder, og at alle tilgo-
skellige aktører et regel- og kontrol-
deses.
regime, der nogle gange skygger for
Kræftpakker, udredningsgaran-
det store perspektiv. Det perspektiv,
tier, kvalitetsprogrammer, behand-
der skal give os noget horisont, så
lingsgarantier, Patientansvarlig Læge
vi kan tænke de nye tanker, udvikle
og DRG-systemet er alle eksempler
sundhedsvæsnet og blive bedre,
28
TFDS 7–2017 · T E M A
For megen kontrol
og for lidt mening
Det er min overbevisning, at vi i vores ledelse af sundhedsvæsnet skal
tilbage til patienten som den styrende for, hvad vi gør, og hvordan vi
indretter os. Vi skal efterstræbe et
helt nyt værdi- og styringsgrundlag,
der giver værdi for den enkelte og
plads til ledelse.
I dag består en stor del af ledel-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm