eTFDS 7-2017 net - Side 3Indledning
Af Peter Mandrup Jensen
Nedsættelsen af Ledelseskommissionen har vakt store forhåbninger hos
mange om en revitalisering af debatten
om ledelse. Som et led i arbejdet har
kommissionen udarbejdet 13 teser om
offentlig ledelse, som er et letlæst og
overskueligt bud på de centrale temaer
og emner omkring lederrollen, ledelsesrummet og ledelsesudviklingen.
Kommissionens medlemmer deltager i
utallige møder over hele landet om offentlig ledelse, og der er herfra stor ros
for viljen til at tage dialogerne.
Dette nummer af tidsskriftet tager udgangspunkt i de tre temaer om rolle,
rum og udvikling. Til hvert af de tre temaer er der tre korte indlæg: Et fra en
hospitalsdirektør, et fra en eller flere
afdelingsledelser, og et »tredje øje« på
emnet. På den måde håber vi at inspirere med forskellige perspektiver.
Nogle enkelte nedslag er som følger:
Omkring lederrollen prikker hospitalsdirektør Anne Jastrup Okkels blandt
andet til en diskussion om »forandringshorisont« med et ønske om at
kunne fastholde mål og fokus for at
kunne skabe egentlige forandringer i
virkeligheden. Det er ikke det samme
som at ikke at håndtere nye initiativer,
men et ønske »om et ledelsesrum til at
skabe en rød tråd«.
Diskussionen om ledelsesrum skærper
hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth og
siger »Så giv os dog plads«. Hun udtrykker et stærkt ønske om en tæt dialog med politikere og borgere om målet, men har samtidig en tydelig tilkendegivelse af, at »vi har nogle meget
kompetente medarbejdere og ledere,
der i samråd med patienten nok skal
nå målet«. I debatten om ledelsesrummet sparker ledende overlæge Bent W.
Nielsen også det eksotiske begreb
»choranaptyxisk« ledelse ind.
Endelig er der temaet omkring ledelsesudvikling, som blandt andet har to bidrag fra Aalborg Universitetshospital,
hvor der reflekteres over de forandringer, man har gennemført over de seneste år. Der er på AUH et særligt fokus
på ledelse af patientforløb i lyset af
den organisationsforandring, der er
sket i 2013 med mere fokus på forløb
og mindre på specialer. I lyset af de høstede erfaringer er anbefalingen, at Ledelseskommissionen – og vi andre –
skal have mere fokus på tværfaglig ledelse og ledelse i teams.
Jeg oplever, at der er en stor tørst
blandt ledere i sundhedsvæsenet efter
ikke blot at tale ledelse i det offentlige
eller ledelse i sundhedsvæsenet, men
at tale om ledelse, der rører ved reelle
udfordringer og problemer, og som har
et perspektiv i form af reelle forbedringer og ikke blot forandringer.
Ledelseskommissionen har formuleret
en række temaer og teser, der er gode
at diskutere ud fra. Men ambitionen for
den resterende diskussion frem mod
årets udgang kunne være at give diskussionerne lidt mere kant. Ledere i
sundhedsvæsenet burde have særligt
gode forudsætninger for dét.
Indlæggene i dette nummer af tidsskriftet er et bidrag til diskussionen.
Læs dem med kritiske briller. Modsig
dem gerne. Deltag i de drøftelser, der
finder sted. Enten med Ledelseskommissionen, med dine ledelseskolleger
eller måske med dine medarbejdere.
God læsning!
T E M A · TFDS 7–2017
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm