eTFDS 7-2017 net - Side 30
har ingen faste kontroller, men en
Om forfatteren
fast kontaktsygeplejerske, de kan
ringe til, hvis de har spørgsmål. Og
Bente Ourø Rørth
de er selvfølgelig altid velkomne,
Siden 2013 hospitalsdirektør på Nordsjællands
hvis behovet er der. En gang om
Hospital.
året er der så til gengæld gjort
Hun blev chefsygeplejerske ved Hillerød Sygehus
bedre tid for hver enkelt patient til
2000, sygeplejedirektør i sundhedsvæsenets direk-
at tale med lægen om det, der nu
tion i det daværende Frederiksborg Amt 2004 og
fylder i patientens liv. Samtalen er
vicedirektør for Nordsjællands Hospital i Region
med udgangspunkt i sygdommen,
Hovedstaden i 2007.
men det er patienten selv, der er
Bente Ourø Rørth er uddannet sygeplejerske. Hun
med til at definere indholdet.
har en sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse
Det er ikke et projekt, der giver
(1985), en diplomuddannelse i ledelse fra handels-
hospitalet flere penge, eller som på
højskolen (1997) og en master i organisationspsy-
papiret gør os mere effektive. Men
kologi (MPO) fra Roskilde Universitet Center (2005).
jeg kan love dig, at for patienterne
er det et kvalitetsløft.
(Patientnære) data er godt
Skal vi så bare lade være at måle
noget? Nej, selvfølgelig ikke. Lad
hospitalerne blive målt på, hvad der
giver værdi for den enkelte patient,
og lad os bygge sundhedsvæsnet
op efter det mantra. Det kan lyde
banalt, men det vil være et helt nyt
paradigme. Det vil være et markant
brud med den noget ensidige fokus
på effektivitet og et skift mod en
langt mere værdibaseret styring,
der vil sætte den enkelte patients
30
TFDS 7–2017 · T E M A
behov i fokus og tale direkte ind i
det rigtige. Da Nordsjællands Hospi-
lægernes og sygeplejerskernes fag-
tal blev en del af projektet Patient-
lighed.
sikkert Sygehus, blev datadrevet og
Det er min påstand, at vi med
kliniknær ledelse hverdagen på ho-
mere fokus på det enkelte menne-
spitalet. Vi skabte tidstro data på en
ske og mindre på den samlede ef-
række parametre, der havde afgø-
fektivitet vil skabe et sundhedsvæ-
rende betydning for den enkelte pa-
sen, der giver langt mere mening
tient: Tryksår, mortalitet osv.
for både patienter og medarbejdere.
Det var uendeligt meget lettere
for mig at oversætte den dagsorden
Kvalitetskontrol og data er stadig
til sundhedspersonalet, der straks
en hjørnesten i forbedringsarbejdet,
kunne se logikken og ikke mindst
men måske måler vi i dag ikke altid
resultaterne i deres egen hverdag.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm