eTFDS 7-2017 net - Side 31De begyndte selv at spille ind med
en del af råderummet ud til medar-
Det er politikernes privilegium at
forbedringstiltag og gør det stadig.
bejderne. Det er dem, der i sidste
udstede rettigheder til borgerne, og
ende med al deres faglighed, erfa-
det skal dokumenteres og registre-
patientnære. Dermed gjorde vi en
ring, data og ikke mindst menneske-
res, at rettighederne overholdes. Så-
forskel fra dag 1 og var i stand til at
lig kontakt med patienterne har den
dan vil det også være i fremtiden.
navigere for patientens bedste i ste-
bedste viden og kan agere.
Problemet fra mit lille hjørne af ver-
Data og styring blev tydelige og
det for hele tiden bare være lidt
Sammen med patienten er de
den er bare, at vi ikke har ubegræn-
mere effektive eller lidt hurtigere i
eksperterne, som vi andre skal un-
sede ressourcer og med flere og
dag, end vi var i går. Blind styring
derstøtte og hjælpe. Hvordan vi
flere detaljerede beskrivelser af,
efter effektivitet ser godt ud på pa-
som samfund kommer dertil, er det
hvordan vi skal indrette vores sund-
piret, men gør ikke nødvendigvis
vigtige spørgsmål nu. Der er bevæ-
hedstilbud, så får vi i stigende grad
behandlingen bedre for patienten.
gelser i den rigtige retning, og Le-
svært ved at indfri alle løfter, der gi-
delseskommissionen summerer det
ves.
Giv os et mål
– så finder vi vejen
Hvad skal vi gøre for at nå til det
paradigmeskift, der ligger i at lade
patienten og det patientnære styre
en stor del af vores hverdag? Jeg siger ikke, at vi skal kaste al kontrol
og styring overbord, men vi skal
som ledere sættes mere fri til at
kunne lede og navigere mod det,
der giver mening for patienten og
ikke for den enorme rammestyring.
Det vil gøre lederrollen mere udfordrende, men også meget mere
berigende. Det kræver ikke bare, at
vi som topledere får rum til at lede,
det kræver også, at vi som ledere i
vores egne organisationer tør lægge
meget godt op i deres tre teser om
ledelsesrum:
Hvad med om politikerne på de
forskellige niveauer fortalte os, hvor
det er, vi skal hen? Hvad er det for
• Mindre detaljeret styring giver
plads til mere reel ledelse tæt på
kerneopgaven – opgaver fremfor
opskrifter skaber motivation.
• Ledere skal turde løbe risici for
at skabe fornyelse og innovation. Det kræver et reelt ledelsesrum og stor opbakning.
• Forudsætningen for at indfri politiske målsætninger er en klar
dialog, feedback i styringskæden og gensidig respekt for arbejdsdelingen mellem politiske
opdragsgivere og udførende led.
et sundhedsvæsen, vi helt grundlæggende vil have som samfund?
Hvad er den store fortælling, om
fremtidens sundhedsvæsen?
Når den ligger klar, har vi nogle
meget kompetente ledere og medarbejdere, der i samråd med patienten
nok skal nå målet. Så det alt sammen i sidste ende giver mening for
dem, vi er her for.
T E M A · TFDS 7–2017
31

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm