eTFDS 7-2017 net - Side 32Nye ledelsesudfordringer
for ledende overlæger
Det burde ikke komme som nogen overraskelse,
at de ledende overlæger forsøger at sprænge rammen for deres ledelsesrum.
Af Bent Windelborg Nielsen

taler med udvalgte ledende overlæ-
findes en ramme for ledelse på det
ger.
niveau, hvor de ledende overlæger
De politiske partier stod i kø for
befinder sig, og at det vil være en
Forudsætningen for at indfri poli-
at komme til at være i spidsen for
forbedring af ledelsen i sundheds-
tiske målsætninger er en klar dia-
den koalition, der ophævede det
væsnet, hvis der inden for ram-
log, feedback i styringskæden og
forhadte »2 procents-krav« på ho-
merne af dette ledelsesrum gives
gensidig respekt for arbejdsdelin-
spitalerne. På den baggrund kan det
større handlefrihed.
gen mellem politiske opdragsgi-
synes næsten anakronistisk, når
vere og udførende led.
Ledelseskommissionen i sine teser
mindre afdeling, som primært vare-
om ledelsesrum arbejder med »min-
tager basisfunktioner, er det min
dre detaljeret styring« (5. tese), og
oplevelse, at den lægefaglige le-
Det seneste år har været præget af
at »ledere skal turde løbe risici« (6.
delse med et ord lånt fra J.K. Row-
åbne henvendelser direkte til den
tese) samt opfatter det som en for-
lings magiske univers er »choranap-
politiske fra kollegier af ledende
udsætning, at der findes en »sty-
tyxisk« – den udfylder alt det ledel-
overlæger fra landets fremmeste ho-
ringskæde« i det offentlige system.
sesrum, den får mulighed for. Der-
Ledelseskommissionens 7. tese
spitaler, og henvendelserne har båret frugt. Der er opnået medieopmærksomhed og mediedækning
omkring hospitalspersonalets arbejdsvilkår, og sundhedsministeren
32
TFDS 7–2017 · T E M A
Som ledende overlæge på en
for burde det egentlig ikke komme
Lægefaglig ledelse
er »choranaptyxisk«
Alle forestillingerne om ledelsesrum
bygger på en forståelse af, at der
som nogen overraskelse, at de ledende overlæger nu forsøger at
sprænge rammen for deres ledelsesrum.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm