eTFDS 7-2017 net - Side 36
Du kan
stadig nå
at
tilmelde
dig!
SEMINAR – 1. november 2017
Ledelse i
morgendagens sundhedsvæsen
Status på Ledelseskommissionen – bidrag med input, bliv klogere og opdateret
Ledelseskommissionen ønsker at gøre en forskel. Den øn-
Det er dilemmaer, som bliver foldet ud, og dit bidrag i
sker også at være åben for input fra alle, der ønsker at bi-
sundhedsvæsenet er vigtigt for at sætte retning.
drage til debatten om vilkår for offentlig ledelse og dermed også for ledelse i sundhedsvæsenet.
Vi glæder os til at se dig til DSS seminaret i Middelfart.
Efterårsseminaret i Dansk Selskab for ledelse i Sund-
Kursus- og uddannelsesudvalget DSS
hedsvæsenet er den oplagte mulighed for, at du kan give
dit besyv med og præge både debatten og dermed Ledelseskommissionens anbefalinger.
Vilkår for ledelse har ændret sig i de seneste år. Vi skal
fokusere på effekt frem for volumen. Vi skal lede endnu
mere på tværs af sektorer, faggrupper og specialer. Vi
skal forny sundhedsvæsenet både gradvist og radikalt.
Hvilke former for ledelse kalder det på? Hvad skal vi som
ledere kunne mestre?
Ledelseskommissionen skal styre uden om mange faldgruber og dilemmaer. Den skal komme med konkrete anbefalinger, men samtidig kan ledelse i komplekse organisationer ikke sættes på en simpel formel. Ledelseskommissionen skal tage nyere forskning ind, men må ikke
blive for verdensfjern og teoretisk. Endelig skal den være
Ledelse i morgendag
ens
sundhedsvæsen
Status på ledelseskom
missionen
– bidrag med input,
bliv klogere og opd
ateret
r
Klik her fo
yderligere
n
oring
Sty
informati
ing
og tilmeld
SEMINAR
Volumen
Faggrupper
Politik
Ledelse på tværs
Forskning
Fornyelse af sundhe
dsvæsenet
Digitalisering
36
Produktivitetskrav
Ledelseskommission
politisk gangbar, men ikke være berøringsangst over for
det ubekvemme og vanskelige.
Faglighed
Effekt for patienter
TFDS 7–2017 · T E M A
Onsdag den 1. novembe
r 2017
på Comwell Mid
Retning

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm