eTFDS 7-2017 net - Side 39Overbelastede
afdelingsledelser
Afdelingsledelsen skal oversætte
de store ledelsesmål til noget, der
er fagligt relevant i egen organisation. Noget der giver ejerskab hos
sundhedspersonerne og er til gunst
for patienterne.
Jeg ser en række advarselstegn
på, at afdelingsledelserne er overbelastede og måske har fokus det
forkerte sted. Eller rettere er tvunget til at have fokus for mange steder og dermed ingen steder, når
oplagte opgaver ikke håndteres.
Blandt faresignalerne kan nævnes vigende opfyldelse af de fastsatte servicemål. Manglende engagement og ledelsesretning på lægernes efteruddannelse. Manglende
opfølgning på nationale mål for
kvalitet. Reduktion af forbedringsarbejdet i forlængelse af utilsigtede
hændelser (UTH), der indrapporteres i en national database, men
hvor det afgørende lokale ledelsesarbejde vedrørende vidensdeling
og organisationsudvikling forsømmes.
Det samme kan observeres i forhold til manglende refleksion over
T E M A · TFDS 7–2017
39

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm