eTFDS 7-2017 net - Side 40
afgørelser vedrørende Pt. Klagesa-
Om forfatteren
ger og Pt. Erstatningssager.
Er span of control for stort?
Man kan frygte, at span of control
er blevet så stort, at afdelingsledelsen har mistet overblikket og nu
med ildslukkeren jager de ildebrande, der er dannet af dagens
forside i formiddagspressen og politikernes forudsigelige reaktion på
samme i stedet for at lede organisationen i det lange seje træk, der
bidrager til at gøre sundhedsvæsenet til verdens bedste – i virkeligheden.
Afdelingsledelsen repræsenterer
det måske vigtigste ledelsesteam i
sundhedsvæsenet i dag, hvor hospitals- og afdelingssammenlægninger giver nye, (kæmpe)store organisatoriske enheder, hvor forskellige kulturer skal forenes i opnåelsen af de højere mål, og der skal
prioriteres i forhold til de herskende rammevilkår.
Her er der givetvis fortsat et
stykke arbejde at gøre, så fagprofessionel ledelsesudvikling ikke er
den enkeltes udvikling af management by imitation, hvor den enkelte
40
TFDS 7–2017 · T E M A
Erik Jylling
Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner
Cand.med. og speciallæge i anæstesiologi. Master
Public Management (SDU), Stanford Executive Program og Graduate School of Business Stanford University. Tidligere bl.a. vicedirektør på Gentofte
Hospital, konstitueret sundhedsfaglig vicedirektør i
Københavns Amt og overlæge på anæstesi- og
intensiv afdeling, Odense Universitetshospital.
ejy@regioner.dk
leder i sin karriereudvikling obser-
de grundlæggende konfliktende
verer kollegernes adfærd på godt
hensyn, som de er udtrykt i Læge-
og ondt og efterfølgende selv kom-
løftet, mødes. Nemlig at gøre det
ponerer sin ledelsesprofil ud fra til-
bedste for den patient, man har
valg og fravalg af rollemodel.
foran sig, over for hensynet til en
Dertil kommer systematisk træ-
retfærdig fordeling af samfundets
ning og kompetenceudvikling i at
ressourcer. Det er her, at top down
udøve ledelse på det pågældende
og bottom up mødes.
ledelsesniveau, så ledelsen såvel
udadtil som indadtil fremstår professionel i ordets bedste betydning.
Afdelingsledelsen er placeret på
det sted i sundhedsvæsenet, hvor
Afdelingsledelsen
har det faglige ansvar
Det er afdelingsledelsen, der har
det endegyldige faglige ansvar for

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm