eTFDS 7-2017 net - Side 41diagnostik og behandling. Kan på-
ledelsen til bogholdere eller admi-
ning fatalt, hvis vi med misforstået
talen (»næsen«) for en fejlbehand-
nistratorer af andres beslutninger.
god vilje intimiderer ledelsesrum-
ling for eksempel ikke placeres an-
Man tager dermed indirekte le-
met i en sådan grad, at ledelsen
dre steder, ender den hos afde-
delsesinstrumentet ud af hænderne
mister sin faglige integritet og ly-
lingslederen.
på dem, der har den faglige indsigt
sten til at prioritere for i stedet at
og det faglige ansvar. Ejerskabet
give den højest råbende ret. Der-
fordufter.
ved bliver alle tabere i det lange
Det ægte, ledelsesmæssige dilemma er også udtrykt i Triple Aimtilgangen. En prioriterings- og rati-
Værre er, at man i længden de-
løb.
oneringsbalance, der kræver et
valuerer afdelingsledelsesjobbet.
nødvendigt ledelsesrum, så hensy-
Det har ikke længere prestige (ikke
ske sundhedsvæsen bør stille sig
net til de to kan håndteres og opti-
mindst blandt fagfællerne) hverken
selv det spørgsmål, om de ved de-
meres i en konstant afbalancering.
fagligt eller lønmæssigt i forhold til
res handlinger bidrager til at gøre
Det kræver også ledelse – kompe-
bøvlet, og resultatet er, at ledelses-
ledelsesrummet større eller min-
tence og teknik. Men først og frem-
talenterne søger andre steder hen,
dre, og hvad det kan få af konse-
mest kræver det den tillid og aner-
og rekrutteringsgrundlaget bliver
kvens.
kendelse fra omgivelserne, at der
eller er foruroligende tyndt.
Alle med indflydelse på det dan-
gives plads til at finde de bedste
løsninger.
Når målet er defineret, må ledelsen have ro og redskaber til at nå
målet. Omgivelserne er i denne forbindelse de højere lag i ledelseshierarkiet i almindelighed og politikerne i særdeleshed.
Hvis man i misforstået entusiasme invaderer ledelsesrummet
og på forhånd dikterer løsninger eller lægger lodder i løsningernes
vægtskåle, svækker man mulighederne for at finde de bedste (rigtige) løsninger og reducerer tilmed
Ledelsesmæssig
forventningsafstemning
Det gode ledelsesrum
skabes ved en meget
klar ledelsesmæssig forventningsafstemning,
hvor der er overensstemmelse mellem krav,
forventninger, midler/
ressourcer og mål i forhold til det overordnede politiske system.
Det er efter min meT E M A · TFDS 7–2017
41

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm