eTFDS 7-2017 net - Side 44hilser vi det velkomment, at der er
ler dele af et lægeligt speciale sam-
drede i 2013 vores organisation, så
fokus på rammevilkårene og den
tidig med, at de effektive og sam-
det er forløb mere end det er spe-
måde, vi udvikler ledelsesfunktio-
menhængende patientforløb stadig
cialerne, der definerer organisatio-
nerne på hospitalet. Vi hilser også
skal være i fokus.
nen.
hovedretningen med, at der bliver
Det betyder, at flere beslutninger
Vi har en række ledere, der har
sat nogle klare mål, men at der bli-
skal kunne træffes hos de ledere,
som hovedopgave at lede forløbene
ver mere spillerum for de lokale le-
som er tættest på patienterne og på
i deres klinikker. Og i naturlig for-
delser til rent faktisk at nå målene,
medarbejdere – med andre ord den
længelse deraf har vi siden begyn-
velkommen.
patientnære ledelse. Den vil komme
delsen af 2016 arbejdet på at ud-
til at få en afgørende rolle i, at vi
vikle og implementere Patientens
situation, hvor forskellige styrings-
kommer i mål med blandt andet ud-
Team og Patientansvarlig Læge på
modeller diskuteres: Hvilken retning
rednings- og behandlingsretten, og
Aalborg Universitetshospital. Det er
skal vi følge, og hvordan spiller det
at vi får skabt effektive og sammen-
en central indsats hen imod mere
sammen med de vilkår, vi har som
hængende patientforløb. Der skal vi
sammenhæng for patienterne.
ledere? Generelt har vi gode ledere
sikre, at den patientnære ledelse har
her på hospitalet, men at give ledel-
albuerum og mulighed for at træffe
Implementering af Patientens Team
sen et eftersyn er fornuftigt nok.
beslutninger, for det har vi tillid til,
har tre hovedformål:
Det støtter op under den bevæ-
at de kan.
•K
oordinering af det enkelte be-
Timingen er god, for vi står i en
gelse, vi har, hvor vi ønsker at give
Det er også vigtigt, at ledelses-
mere handlekraft og støtte til de le-
strukturen understøtter et stærkt
dere, der er tæt på klinikken.
teamsamarbejde blandt de ledere,
som i det daglige har en fælles op-
Ledelsesmæssig beslutnings­
kraft skal tæt på patienterne
Vi er i gang med en ledelsesændring
på hospitalerne i Region Nordjylland. Patientnær Ledelse er navnet
på justeringen, som skal skabe
mere ledelsesmæssig beslutningskraft tæt på patienterne ved at etablere afdelinger med ét eller flere el44
TFDS 7–2017 · T E M A
gave, men hvor det samtidig er helt
handlings- og patientforløb
• Involvering af patient og pårørende som partnere
•K
ontinuitet i de centrale fagpersoner, som patienten møder
tydeligt, hvem der har hvilket ansvar.
Patientens Team og Patientansvarlig
Læge skal være en naturlig og sy-
Ledelse af patientforløb
– Patientens Team
Konkret er vores ledelses- og ledelsesudviklingsfokus særligt rettet
mod ledelse af patientforløb. Vi æn-
stematisk samarbejds- og organiseringsform i alle fagligt relevante patientforløb på Aalborg Universitetshospital.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm