eTFDS 7-2017 net - Side 45Forskellige fagligheder
i ledelse giver dynamik
Hvad betyder det for så for vores
tilgang til ledelsesrekruttering? Alle

Teamledelse er fremtidens
fokusområde
Vores grundtilgang på hospitalet er,
at det er er vigtigt at have fokus på
teamledelsesfunktionerne. Det er
essentielt, at et team omkring patient skal fungere. Dels skal de
kunne fungere som personer, dels
skal deres kompetencer – i samspil
med hinanden – kunne fungere.
Vi lægger vægt på, at det er teamet
og teamledelsen, der er den rigtige.
Lederen skal se sig som en del af en
helhed. Man skal se sin funktion
som en del af det store fællesskab.
Deri ligger selvfølgelig et dilemma. På den ene side er man ansvarlig for sin egen funktion, og på
den anden side har man en rolle i
det store fællesskab. Det bliver ikke
mindre vigtigt fremover, når vi flytter ud på Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU. Her kommer vi til at
arbejde sammen på helt nye måder
og meget mere på tværs af specialer og faggrupper.
Om forfatteren
Jens Ole Skov
Hospitalsdirektør på Aalborg Sygehus/Aalborg Universitetshospital siden 2007.
Har tidligere i en årrække år varetaget chefposter i
sundhedsvæsenet i det daværende Århus Amt,
blandt andet som afdelingschef for amtets sundhedsstab.
Jens Ole Skov er uddannet cand.scient.pol.
skal selvfølgelig have talent for le-
skab til også at se på, hvordan man
delse og kvalifikationerne i orden.
kan udvikle og støtte den tværfag-
Men det er også meget vigtigt at se
lige ledelse, både hvad angår leder-
på, hvor ledelsesteamet – de enkelte
rollerne, ledelsesrummet og ledel-
medlemmer – supplerer hinanden.
sesudviklingen.
Det er vigtigt med forskellige fag-
Et hospital og et sundhedsvæsen
lige baggrunde, for det giver et
kan ikke drives uden samarbejde i
godt samspil, hvor alle bidrager til
teams, og uden at teamledelse fun-
dynamikken.
gerer. Vi skal have fokus på at ud-
Så hvis vi i Hospitalsledelsen på
vikle, hvordan de enkelte medlem-
Aalborg Universitetshospital skal
mer af teamet udnytter hinandens
give et indspark til Ledelseskommis-
kompetencer, og hvordan samspillet
sionens arbejde, må det være at ud-
i teamet fungerer.
vide fokus fra personen som leder
og hans/hendes individuelle lederT E M A · TFDS 7–2017
45

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm