eTFDS 7-2017 net - Side 46INTERVIEW
Hvordan sikres god ledelse i krydsfeltet
mellem besparelser og de politiske
ambitioner om udvikling og forandring?
Klinikledelsen i Klinik Hoved-Orto på Aalborg Universitetshospital giver inputs til
Ledelseskommissionens arbejde og kommer med eksempler på udfordringer og
dilemmaer fra dagligdagen.
Af journalist
Det drejer sig samlet om cirka
et godt tidspunkt. Vi har en stram
Charlotte Tybjerg Sørensen,
1.000 personer, hvoraf 37 er ledere
økonomisk ramme og klare politiske
Aalborg Universitetshospital
af større eller mindre specialer, af-
målsætninger, vi skal leve op. Ledel-
snit eller ambulatorier. Klinikledel-
seskommissionen tvinger os til at
For klinikledelsen i Klinik Hoved-
sen er som udgangspunkt glad for,
reflektere over god ledelse i dén si-
Orto på Aalborg Universitetshospi-
at der med nedsættelsen af en kom-
tuation også, og dermed kan det
tal fylder ledelse naturligt nok en
mission med fokus på ledelse nu ta-
være med til at holde os fast på, at
stor del i hverdagen i klinikken, der
ges hul på at sætte offentlig ledelse
vi skal have en rolle i forhold til
organiserer specialer og afsnit, som
yderligere på dagsordenen.
vore ledere i klinikken,« siger HR-ansvarlig viceklinikchef Mads Nibe.
beskæftiger sig med kæbekirurgi,
neurokirurgi, neurologi, øjenområdet, øre-næse-hals og ortopædkirurgi.
46
TFDS 7–2017 · T E M A
Hvad er jeres syn på
Ledelseskommissionen?
»Ledelseskommissionen kommer på
»Det er gode tanker, der ligger
bag kommissoriet for kommissionen, men jeg er nok lidt pessimi-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm