eTFDS 7-2017 net - Side 49lerede er gået i gang med. Vi har for
os – i sammenhæng med det nye ho-
eksempel etableret et efteruddannel-
spitalsbyggeri – også tanker omkring
sesforløb i ledelse af forbedringspro-
rollen som ledende overlæge. Kan
jekter på Aalborg Universitetshospi-
det være en anden end én fra det på-
tal for at bidrage til den omstillings-
gældende speciale? På Nyt Aalborg
proces, der er i gang i perioden frem
Universitetshospital kommer vi til at
mod ibrugtagning af Nyt Aalborg
arbejde sammen på andre måder og
Universitetshospital (NAU). Vi kalder
arbejde langt mere sammen på
det NAU Fellows,« fortæller Frank
tværs, så det kan give god mening
Skriver Mikkelsen.
at forlade søjletænkningen også in-
Formålet med NAU Fellows er at
den for ledelsessporet,« lyder Frank
inddrage afdelingslæger og læger
Skriver Mikkelsens og den øvrige kli-
under hoveduddannelse og personer
nikledelses overvejelser.
med sundhedsfaglig baggrund i den
praktiske udvikling af organisationen
til overgangen til det nye universitetshospital. Deltagerne på NAU Fellows uddannes til at gennemføre et
forbedringsprojekt, hvor udvalgte arbejdsgange ændres og udvikles, så
der opnås et optimalt samspil mellem arbejdsgange, mulighederne i
nye fysiske rammer og infrastrukturelle forhold samt tankegangen om
Patientens Team og Patientansvarlig
Læge.
»Vi har brug for læger som ledere, og via NAU Fellows har vi fået
spottet talenter blandt de yngre læger og gjort en række af dem interesserede i ledelse. Derudover gør vi
Hvad skal man gøre med ledere,
der ikke magter opgaven?
Opbakningen til Ledelseskommissionens tese om, hvad man skal gøre
ved de ledere, der ikke løser ledelsesopgaven, er éntydig.
»Det skal italesættes, at dem, der
ikke er gode ledere, skal ud. Jeg har
været i systemet gennem en del år
og oplevet, at vi har haft for mange
placeret på diverse »asylgange«. Så
jeg hilser det velkomment, at vi
med Ledelseskommissionen i ryggen nu helt legitimt kan snakke
åbent om, at ikke alle er gode ledere og drage konsekvenserne af
det,« siger Lis Bjerregaard Riahi.
Hvad bør Ledelseskommissionen
have mere fokus på?
»Den offentlige sektor går gennem
en transformationsfase, hvor sundheds- og andre velfærdsydelser i stigende grad bliver koblet til det civile samfund. Det betyder, at ledere
ikke kun skal lede personale, men
også være leder for samskabelse.
Det vil blandt andet sige, at man
skal kunne lede og motivere på
tværs, dvs. stå i spidsen for samarbejdspartnere, f.eks. i kommuner og
primærsektor,« siger Mads Nibe.
Som eksempel nævner han Nye
Veje, som er Region Nordjyllands
forsøg med nye organiseringer og
samarbejdsformer mellem kommune, region og praksis. Forsøget
indebærer blandt andet mulighed
for, at Region Nordjylland kan drive
regionsklinikkerne i Hjørring og i
Øster Jølby på Mors videre i en periode på seks år, og at der kan etableres kombinationsstillinger, hvor en
læge dels arbejder på Regionshospital Nordjylland og dels som praktiserende læge i en af regionsklinikkerne.
T E M A · TFDS 7–2017
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm