eTFDS 7-2017 net - Side 5Teser om
LEDELSESRUM
TESER OM
Ledelsesrum
5.Mindre detaljeret styring giver plads til mere reel ledelse tæt på kerneopgaven
– opgaver fremfor opskrifter skaber motivation.
Mindre detaljeret styring giver plads til
mere reel ledelse tæt på kerneopgaven opbakning.
opgaver fremfor opskrifter skaber
7.Forudsætningen for at indfri politiske målsætninger er en klar dialog, feedback i styringskæden og gensidig
motivation.
5 og innovation. Det kræver et reelt ledelsesrum og stor
6.Ledere skal turde løbe risici for at skabe fornyelse
respekt for arbejdsdelingen mellem politiske opdragsgivere og udførende led.
6
Teser om
Ledere skal turde løbe risici for at skabe
fornyelse og innovation. Det kræver et
reelt ledelsesrum og stor opbakning.
TESER
Led
Forudsætningen for at indfri politiske
målsætninger er en klar dialog, feedback i
8.Den fortsatte udvikling af det personlige lederskab er afgørende for at skabe følgeskab,
styringskæden og gensidig respekt for
autenticitet og resultater.
arbejdsdelingen mellem politiske
9.Det personlige lederskab udvikles gennem feedback, dialog og refleksion over ledelsesmæssige handlinger.
opdragsgivere og udførende led.
LEDELSESUDVIKLING
7
11
10.Ledere skal søge inspiration og læring gennem andres gode eksempler – også på tværs af sektorer og landegrænser.
11.De ledere, som har de bedste forudsætninger Side
for3 at skabe resultater, er rekrutteret og udviklet med fokus på
ledelsesfagligt talent, opgavens karakter og lederens personlighed.
12
12.Tiltrækning af talenter til offentlige lederstillinger sker i konkurrence med andre sektorer og forudsætter professionelle rekrutteringsforløb, fleksible ansættelsesforhold og passende honorering.
13.Ledere, der ikke løser ledelsesopgaven, skal udvikles, omplaceres eller afskediges.
Kilde: Ledelseskommissionen
13
https://ledelseskom.dk/sites/ledelseskom.dk/files/media/documents/170613_ledelseskommissionen_13_teser.pdf
T E M A · TFDS 7–2017
Side 5
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm