eTFDS 7-2017 net - Side 50Aspiration, tvivl og lederskab
Ledelseskommissionens tre teser om ledelsesudvikling er velkomne,
men kunne godt savne lidt mere kant.
nok ved vores forestilling om, hvor-
til, hvad udviklingen af det person-
dan ledelsesudvikling skal italesæt-
lige lederskab skal kunne: Nemlig at
Ledelse er en disciplin. Og der er
tes, og hvad der skal til for at flytte
frisætte den energi, der er i forskel-
meget videnskab og metoder i le-
ledelse i en offentlig kontekst? Ikke
len mellem hvad vi gør, og hvad vi
delse. Herom ingen tvivl. Men le-
helt for mig.
er i stand til. Og det kan man ikke
Af Martin Magelund Rasmussen
delse er først og fremmet stærkt bå-
For mig er udviklingen af det
strukturere sig ud af. Det skal mær-
ret af personlighed. Hvad individet
personlige lederskab afgørende for
har på hjerte. Hvordan den enkelte
at frisætte den energi, vores kolle-
leder bringer sig selv i spil i ledel-
gaer og medarbejdere besidder,
spirere. Det personlige lederskab
sesgerningen. Nedenfor får I mine
men som vi ikke får bragt i spil i
skal via handlinger og adfærd stille
personlige refleksioner over Ledel-
dag. Jeg faldt tilfældigt over føl-
krav og sætte ambitioner. Det kræ-
seskommissionens teser om ledel-
gende citat, som tilskrives Mahatma
ver, at den enkelte leder har fokus
sesudvikling.
Gandhi, men som sikkert kunne
på hvad egen ambition er i forhold
være sagt at mange andre: »The dif-
til den faglige kontekst og ledelses-
sin første tese om ledelsesudvikling,
ference between what we do and
gerning, man bedriver. Det kræver,
at »Den fortsatte udvikling af det
what we are capable of doing would
at den enkelte leder kravler ind i
personlige lederskab er afgørende
suffice to solve most of the world
maven på sig selv og (gen)finder el-
for at skabe følgeskab, autenticitet
problems«.
ler skærper sin egen drivkraft.
Ledelseskommissionen skriver i
ja, det kan de fleste umiddelbart
været enige i. Men rykker udsagnet
50
TFDS 7–2017 · T E M A
Det personlige lederskab skal in-
Ledelsesudvikling skal således
og resultater«.
Ja, det er en ufarlig påstand. Og
kes. Det skal føles.
Personligt lederskab
skal inspirere
For mig rammer det plet i forhold
fremelske den indre rejse hos den
enkelte leder. Når ens omgivelser
mærker den energi, der kommer

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm