eTFDS 7-2017 net - Side 51som følge af bevidsthed og loyalitet
meligt banalt. Og så alligevel ikke.
dermæssige problemstillinger, løs-
mod egen drivkraft og aspiration, er
For det sker slet ikke så konsekvent,
ninger og tåbelige rammevilkår. Vi
der et langt stærkere grundlag for
som vi måske går og tror. For kraf-
kender det alle sammen.
følgeskab og resultatskabelse. En
ten i feedback er stærk og rå. Så vi
sådan rejse kan dog være hård og
skal lære at servere den elegant og
ret med en ledelseskollega? Sådan
grænsesøgende. Og nogle gange fø-
respektfuldt. Ellers kan den skade
for alvor. Altså sat jer ned og talt
rer den også til, at man rejser ud af
mere end gavne. Men samtidig også
om hvilke observationer, I hver især
ledelsesgerningen – men det skaber
åbent, ærligt og direkte. Og i situati-
har gjort jer om den andens ageren
også resultater og respekt.
onen. Det er faktisk ikke let.
i det netop overstående møde eller
Der er flere ting, jeg tænker er
Kraften i feedback
er stærk og rå
Ledelseskommissionen skriver i sin
anden tese om ledelsesudvikling, at
»Det personlige lederskab udvikles
gennem feedback, dialog og refleksion over ledelsesmæssige handlinger.«
Ja. Meget enig. Det er lyder jo ri-
godt i dette udsagn. For det første
Så hvornår har du sidst reflekte-
ledelsesmæssige ageren?
De fleste af os må nok svare at
fokuseres der på handlinger og der-
det sker for sjældent. Der er en
med adfærd. I den hverdag man
skam – for det virker. Bare tanken
indgår i, forstås. For ledelsesudvik-
om det giver anledning til selvre-
ling skal foregå i dagligdagen med
fleksion. Hvor meget tid sætter jeg
dagligdagens problemstillinger, glæ-
af til at reflektere med mine kolle-
der og udfordringer. Og den hver-
gaer. Svaret må være: Fremover me-
dag er præget af beslutninger, afkla-
get mere.
ringer, møder, faglige og medarbej-
T E M A · TFDS 7–2017
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm