eTFDS 7-2017 net - Side 5252
TFDS 7–2017 · T E M A

Ledere skal huske at tvivle
Ledelseskommissionen skriver at,
»Ledere skal søge inspiration og læring gennem andres gode eksempler – også på tværs af sektorer og
landegrænser.«
Det må blive et tja. Dette påbud
sætter ingen følelser i gang i mig.
Forandrer ingenting. Det er så naturligt og indlysende, at det måske
bliver for banalt set fra mit perspektiv.
For selvfølgelig er ledelsesudvikling også at se og lære af de gode
eksempler. Og herunder at se udad.
Men det er også at se indad og
læse. Læse og orientere sig i faglitteratur er naturligt for de fleste, og
sådan bør det også være med den
seneste ledelseslitteratur.
Skulle jeg svinge mig op til at
have lidt flere meninger om udsagnet, ville jeg have to anker. Min første anke kunne være, at vi kigger
rigtig meget, men implementerer
rigtig lidt hjemme hos os selv. Der
er ofte en omstændighed, en uoverstigelig barriere eller et andet forhold, der gør det vanskeligt. Ofte er
det en dårlig undskyldning. Så der
skal knyttes ledelseshandlinger i ha-
Om forfatteren
Martin Magelund Rasmussen
Direktør for Center for HR i Region Hovedstaden.
Uddannet jordbrugsøkonom og har en lang karriere i store offentlige organisationer som Europakommissionen, København Universitet og senest
Region Hovedstaden. Var for 6 år siden var med til
at danne det, som nu er Center for HR. Han tiltrådte som direktør i sommeren 2017.
martin.magelund.rasmussen@regionh.dk
len på inspiration og læring. Ellers
hvor vi bliver udfordret. Hvor vi
spilder vi tiden.
tvinges til at vurdere om vi som le-
Den anden anke kunne være, at
dere er et reelt tilbud til vores kolle-
vi (for) ofte søger bekræftelse af, at
gaer og medarbejdere, så de kan
det, vi selv gør, er rigtigt og godt.
lykkes. Og om vi med vores ledel-
For lader vi os reelt udfordre i vores
sesbidrag reelt skaber værdi for pa-
søgen efter inspiration og læring?
tienten og borgeren.
Tillader vi os at tvivle? Det er kraft i
Det er store spørgsmål, der ofte
tvivlen – i min optik. Det er for lidt
drukner i den travle hverdag. Og
commitment, hvis vi blot lader det
derfor har struktureret ledelsesud-
blive ved inspiration og læring.
vikling sin plads i moderne organisationer. Tak til Ledelseskommissio-
Skal puffe til
vaneforestillinger
Ledelsesudvikling skal puffe til vaneforestillinger og rykke os derhen,
nen for – igen – at sætte spot på offentlig ledelsesudvikling. Jeg kunne
nok blot have ønsket mig lidt mere
»kant« i teserne.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm