eTFDS 7-2017 net - Side 53BOGANMELDELSE
Kjeld Møller Pedersen, Annemette Digmann, Henrik W. Bendix og Per Jørgensen:
»Ledelse i sundhedsvæsenet«
Gyldendal Public 2017.
Af Per Christiansen
At fokus er flyttet, anes allerede i
forordet, der denne gang er skrevet
Siden Henrik Bendix, Annemette
af regionernes formand Bent Han-
Digmann, Per Jørgensen og Kjeld
sen, hvor det i den første udgave
Møller Pedersen skrev deres bog
var professorerne Hildebrandt og
om hospitalsledelse i 2008, har den
Klaudi Klausen, der gav deres anbe-
været pligtlæsning for ledere på sy-
faling.
gehusene og på diverse uddannelser.
Nu er den så kommet i en ny og
opdateret udgave.
Titlen antyder klart en udvikling,
Og lad det være sagt med det
samme. Der er tale om en velskrevet bog, der også vil være at finde
på pensumhylden for ledere i sundhedsvæsenet i de næste ti år. Der er
den er nemlig nu »Ledelse i sund-
tale om fire indsigtsfulde forfattere,
hedsvæsenet«, og der er tale om en
der er stadig har fingeren på pulsen
voldsom opgradering af de fleste
i forhold til såvel ledelse som ud-
kapitler. Dermed kan bogen også
viklingen i sundhedsvæsenet. Der
ses som en beskrivelse af sund-
er tale om dyb indsigt fra de fire
hedsvæsenets udvikling i de ni år,
forfatteres vidt forskellige udkigs-
der gået, men mere om det senere.
poster og dermed en tour de force,
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 7–2017
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm