eTFDS 7-2017 net - Side 54
der dækker ledelse og organisato-
Om forfatteren
risk udvikling i sundhedsvæsenet
ganske bredt.
Vokset med 20 procent
Udvidelsen til at omfatte hele sundhedsvæsenet kan også aflæses på
bogens omfang, som er vokset med
20 procent til 450 sider.
Det ville være utrolig svært at
skrive en bog om ledelse i hospitalerne i dag uden at se på det samspil, der i dag er med det nære
sundhedsvæsen og forståelsen af,
hvordan dette ledes. Jeg må dog tilstå, at hvor opdateringen af kapitlerne om udvikling af organisation
og ledelse af hospitalerne fremstår
utroligt gennemarbejdede og helstøbte, virker kapitlerne om ledelse
af sundhedsområdet i kommunerne
og ledelse af praksisområdet som
noget famlende og påklistrede.
Indrømmet, at det kan være
svært at beskrive organisering og
ledelse i 98 kommuner, der har grebet opgaven meget forskelligt an.
Men i beskrivelsen af praksis savner
jeg i dén grad, at man forholder sig
til, hvordan udviklingen påvirkes af
de gennemgribende organisations54
Per Christiansen
Hospitalsdirektør på Rigshospitalet siden januar
2015. Fra 2009-2015 Regionsdirektør i Region
Nordjylland og har i Nordjylland også været Sundhedsdirektør, Direktør for Aalborg Sygehus og
Direktør for Psykiatrien. Derudover tidligere formand for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet fra 2006-2015 og tidligere været medlem af
bestyrelsen i Væksthus for Ledelse og bestyrelsen
for topledernetværk.
Mail: per.christiansen@regionh.dk
ændringer, der er sket i liberale erhverv som revisor-, advokat- og
ejendomsmæglerbranchen osv., og
hvordan disse organisationsformer
kan spille over på praksisudvikling
med de åbninger, der er kommet
lovgivningsmæssigt. En udvikling vi
for eksempel allerede kan se på
tandlægeområdet. Man leder også
forgæves efter forfatternes bud på,
hvordan et højspændt politisk felt
som vagtlæge/akuttelefon bedst organiseres i fremtiden.
TFDS TFDS 7–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Stor forståelse og dyb indsigt
Men som sagt må disse små mangler ikke overskygge, at der er tale
om stor forståelse og dyb indsigt i
også de helt aktuelle udviklingstendenser i sundhedsvæsenet. Jeg kan
bare nævne, at ord som eksempelvis værdibaseret styring, PROM, patientansvarlig læge, forbedringsarbejde og relationel koordinering slet
ikke var at finde i 2008-udgaven af
bogen, mens de i den nye udgave
tildeles mange sider. Specielt Kjeld
Møller Pedersens (jeg tror, jeg gæt-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm