eTFDS 7-2017 net - Side 56BOGANMELDELSE
Liselotte Højgaard:
»Hvordan får vi verdens
bedste sundhedsvæsen?«
Informations Forlag, 2017.
Af Lars Dahl Pedersen
chef og overlæge på Rigshospitalet,
giver selv udtryk for, at hendes bog
Der er mange medarbejdere i det
skal læses som en analyse, som ud
danske sundhedsvæsen, som føler
fra en diagnose vil initiere en debat
den frustration, der gennemsyrer
om løsninger for det danske sund-
den debatbog, Liselotte Højgaard
hedsvæsen. Den trak da også store
netop har udgivet. Frustrationen
overskrifter i medierne ved udgivel-
bunder i en følelse af utilstrækkelige
sen.
ressourcer og stadigt stigende krav
Bogens styrke er helt klart, at
Befolkningen påstås at have mi-
og forventninger, som betyder, at
den omfavner følelser, der er gan-
det tiltagende er svært at levere en
ske udbredte. Svagheden er, at den
stet tilliden til systemet. Det kan i
behandling, som dækker patienter-
trods den analytiske ambition er alt
dén grad diskuteres. Tilsvarende er
nes behov. De udfordringer, vi står
for postulerende og unødigt pole-
udgangspunktet, at sundhedsfaglig-
overfor i Danmark, er kendt i alle
misk. Det er et problem, hvis man
hed og hospitalsledelse er skilt ad.
andre lande. De er på ingen måde
ønsker en reel ledelsesmæssig de-
Det passer jo heller ikke. Det er in-
unikke.
bat om de udfordringer, sundheds-
ternationalt set unikt, at vi i Dan-
væsenet står overfor.
mark, både på afdelings- og hospi-
Liselotte Højgaard, der er klinik56
TFDS TFDS 7–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm