eTFDS 7-2017 net - Side 57
talsledelsesniveau, netop har orga-
Om forfatteren
niseret os med tværfaglige ledelser.
Til det vil svaret være, at faglig-
Lars Dahl Pedersen
heden er trængt af administrativ
Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt
overstyring. Det kunne være værd
lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
at undersøge nærmere, men det bliver ved postulaterne og de billige
point.
Frustration og vrede har det dårligt med at være hjemløs. Den skal
helst rettes mod nogen, som formodes at bære ansvaret. Til tider er det
ledelsens skyld. Ofte er det politikernes skyld. I de senere år er det i
stigende grad blevet DJØF’ernes
ner sig, hvordan det skal omsættes i
den til debat og modspil. Hvilket jo
skyld.
et bedre sundhedsvæsen, måske
heldigvis ofte i Danmark har vist sig
endda for de samme penge, sådan
at være et godt udgangspunkt for
klart, at DJØF’erne bestemmer for
som det påstås. Svarene herpå skal
nødvendige forandringer, der skal
meget. I stedet opstilles en vision,
en ny strukturkommission trylle
sikre et bæredygtigt sundhedsvæ-
hvor lægerne med inspiration fra et
frem.
sen i Danmark i fremtiden.
Liselotte Højgaard synes helt
hollandsk hospital tager magten og
styringen. Fair nok. Men det forto-
Bogen er velskrevet og letlæst,
og som det fremgår, så provokerer
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 7–2017
57

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm