eTFDS 7-2017 net - Side 8Gammel vin på nye flasker?
På den ene side man spørge, om
kommissionen kan komme med andet end gammel vin på nye flasker,
når man har den vanskelige opgave
at skulle være retningsgiver for,
hvad god ledelse er, i en sektor, der
i dén grad har talt om ledelse i det
seneste årti?
På den anden side er det værd at
se indad og reflektere over, at en ledelseskommission faktisk synes relevant trods det faktum, at der det
seneste årti eller to har været investeret virkeligt mange penge (som i
virkeligt mange penge) i lederudvikling og lederuddannelse, og at danske offentlige ledere gennemsnitligt
er temmelig godt efter- og videreuddannet i ledelse.
Man kan også spørge, om Ledelseskommissionen udnytter sit mandat til andet end at pege på de personlige og individuelle kvaliteter i
forhold til autenticitet, nærvær, retningssætning og nytænkning, som
en god leder må besidde? Altså til
andet end at se på lederrollen som
det personlige lederskab og ikke på
rammevilkårene for som leder at
forandre, forny og forbedre?
8
TFDS 7–2017 · T E M A
God ledelse og forbedring af le-
alene om rammevilkår, men ramme-
delse (forstået som forbedring af de
vilkår kan være både fremmende og
ledelsesmæssige resultater) må nød-
hæmmende for muligheden for at
vendigvis ses i sammenhæng med
bedrive god ledelse og skabe resul-
både de personlige lederkvalifikati-
tater.
oner og -kompetencer og den kontekst, man som leder agerer i.
Nogle af de udfordringer, vi i hospitalsverdenen står overfor, er meget store (og enormt spændende)
Personligt lederskab
og rammevilkår
Det fremgår af Ledelseskommissionens kommissorium, at der er brug
for at sætte fokus på de ledelsesmæssige rammevilkår. Her er Ledelseskommissionens 13 teser blevet til
»ledelsesrum«. Uden at det skal
blive en alt for akademisk eller semantisk diskussion, kan man udfordre, om »ledelsesrum« i højere grad
end »rammevilkår« er noget, man
som leder selv tager ansvaret for at
skabe, eller om rummet gives én.
Jeg læser kommissionens teser
på dette område som et nærmest
både-og. Og jeg er enig i, at god eller »bedre ledelse i den offentlige
sektor«, som kommissionens arbejde skal fremme, kræver, at man
kan skabe sig ledelsesrum, men
man kan ikke komme udenom rammevilkår. God ledelse handler ikke
forandringer i forbindelse med indflytning i de nye byggerier. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
bygger vi cirka 100.000 kvadratmeter på Bispebjerg-matriklen, som bliver hjerte og omdrejningspunkt for
en samling af de to hospitaler, når
byggeriet står færdigt om 5-6 år.
En forandringshorisont
er ønsket
Ét ønske til de 13 teser kunne være
at få indført et begreb som en »forandringshorisont« i form af en anerkendelse af, at man som leder har
brug for at kunne fastholde sit mål
og sit forandringsfokus for at kunne
skabe »konsistens i forandringsprocessen« (selvom konsistens og forandring i deres natur er modsatrettede), hvis forandringsprocessen
skal lykkes.
En anden måde at udtrykke det

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm