eTFDS 7-2017 net - Side 9
på er at få tid, rum og mulighed for
Om forfatteren
»det lange seje træk« som leder, når
store organisationer skal igennem
Anne Jastrup Okkels
gennemgribende forandringer, for-
Hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg
nyelser eller forbedringer.
Hospital. Hun har været leder siden 1997 og er tid-
Det er ikke det samme som fri-
ligere bl.a. koncerndirektør i Region Midtjylland og
holdelse fra mange konkurrerende
vicesocialdirektør i Aalborg Kommune.
dagsordener, fritagelse for at skulle
gennemføre andre nye initiativer eller nødvendige tilpasninger undervejs. Det er snarere et ønske om et
ledelsesrum til at skabe en rød tråd,
som tilkommende dagsordener og
initiativer kan hænges på. Og tid er
en faktor.
Man har sjældent hørt om private
mindelighed, og i denne sammen-
teser om lederrollen svar på den ud-
hæng sundhedsvæsnet i særdeles-
fordring?
erhvervsledere, der (med mindre
hed, tage på os, at nogle forandrin-
der var tale om meget dramatiske
ger og forbedringer trods tid ikke
teser om lederrollen slår fast, at »Le-
turn-arounds) forandrede organisati-
lykkes for os. Og have modet til at
derens fokus på værdiskabelse for
onen på et enkelt år eller to. Når
se det i øjnene og arbejde på at
borgeren skaber retning, motivation
topledere i den private sektor aner-
gøre det bedre.
og stolthed for medarbejderne og
kendes for dygtigt udførte og gennemgribende forandringsprocesser i
deres virksomheder, vil man sjældent løfte et øjenbryn over en forandringsproces på tre, fem eller måske syv år. Men det er en nærmest
utænkelig tidsmæssig stabilitet som
leder i den offentlige sektor.
Når det er sagt, må vi også som
ledere i den offentlige sektor i al-
Ledelseskommissionens to første
bedre resultater for borgerne«, og at
Fire teser om lederrollen
Et af de områder, hvor vi ikke er
dygtige nok, er sammenhænge i patientforløbene. Hvordan skaber vi et
samarbejdende hospital og et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor
patientens situation styrer forløbet?
Hvad kræver det af lederrollen? Og
giver Ledelseskommissionens fire
»Lederens kommunikation af vision
og strategi skaber mening og følgeskab i organisationen«.
Det er afgørende, at vi tør bruge
begreber som stolthed om vores
virke i sundhedssektoren. Så tak til
Ledelseskommissionen for at italesætte stolthed. Det er rigtigt set, at
værdiskabelsen for patienterne
T E M A · TFDS 7–2017
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm