eTFDS 8-2017 net - Side 13
og laver sparring, hvor det nu giver
Om forfatterne
mening.
I sparringen er idéen naturligt i
forgrunden, mens teorien og værktøjerne er i baggrunden. Det modsvarer de uddannelser og kurser, der
hidtil har været systemets foretrukne
svar på lægers manglende interesse
for ledelse. Som »Yngre læger på banen« viser, opstår interessen for og
læring af ledelse i den konkrete kontekst med løsningen af kerneopgaven som omdrejningspunkt.
»Yngre læger på banen« udspringer af og bygger på deltagernes
Lisbeth Rune Schultz
Organisationskonsulent i afdelingen for kvalitet og
udvikling på Aarhus Universitetshospital i Region
Midtjylland, hvor hun arbejder med rekruttering,
talent-, ledelses- og organisationsudvikling med
særligt interesseområde inden for læger og
ledelse.
Lisbeth Rune Schultz er uddannet cand.psyk., autoriseret og specialist inden for arbejds-og organisationspsykologi og har tidligere været ansat på
Grundfos og i DISPUK.
lisbschu@rm.dk
energi. Det de vil og brænder for.
spitalet skal leve af i fremtiden. Derfor er forløbet er fastlagt med så få
obligatoriske elementer som muligt
og med stor frihed til at forme det
selv. Oversættelse, omformning og
nytænkning er uundgåeligt, hver
gang forløbet skifter hånd, uanset
Mette Krogh Møller
Organisationskonsulent i afdelingen for kvalitet og
udvikling på Aarhus Universitetshospital i Region
Midtjylland, hvor hun arbejder med ledelses- og
organisationsudvikling, særligt med fokus på strategiske udviklingsprocesser, læring og nytænkning
af organisationsudvikling.
hvor fantastisk sidste forløb var.
Mette Krogh Møller er cand.scient.pol. med en
Indlevelse,
engagement og ejerskab
Forløbene kræver indlevelse, engagement og ejerskab, og derfor er
ingen forløb er ens. Og godt det
sultation og strategisk organisationsudvikling fra
12
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
efteruddannelse og erfaring inden for proceskonblandt andet Aarhus Kommunes Socialforvaltning.
metemoel@rm.dk
13
Foto: Michael Harder
Det er den energi og drivkraft, ho-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm