eTFDS 8-2017 net - Side 17Vi har lært meget af de første forløb

dens hospital og fremtidens sund-
Jeg har da fået øjnene op for, at
hedsvæsen. Talent Management in-
én af de yngre læger har talent
den for alle fagområder er således
hospitalet er det afgørende, at de
for det her. Vedkommende er lidt
et vigtigt strategisk indsatsområde
yngre læger i forløbet oplever, at le-
stille af sig – ikke én man normalt
for AUH.
delsestræning er meningsfuld – og
ser på morgenkonferencerne – så
faktisk ret interessant. Som en
det havde jeg helt sikkert ikke
på, hvilke organisatoriske og ledel-
yngre læge fortæller i erfaringsop-
set, hvis vi ikke havde været med
sesmæssige faktorer, der har særlig
samlingen:
i »Yngre læger på banen«.
betydning for, om den intenderede
og justeret form og metode tilsvarende. Det vil vi blive ved med. For


Kilde: Oversygeplejerske
opleve at det faktisk godt kan lade
sig gøre at ændre noget … og at
det kan lade sig gøre at påvirke
noget, selv om det et langt stykke
hen ad vejen er seniorkolleger, der
gør det på den rigtige måde.
Kilde: Yngre læge
Tilsvarende efterstræber vi, at lederne udvikler sig og får øje på
uudnyttede talenter blandt de yngre
læger. Talenter som formentlig ikke
tidligere ville blive opdaget og dyr-
16
Fremtidige planer
I skrivende stund planlægges de
næste skridt til fremtidens »Yngre
læger på banen«. Nye ideer og muligheder dukker hele tiden op via
erfaringer samt de input og tilbagemeldinger, vi får fra deltagere og
interessenter.
I fremtiden bliver kadencen
mere fleksibel, nye læger og afdelinger kommer til løbende. Yngre
læger på banen skal tilstræbe, at
ideer og forbedringer også udvikles og gennemføres på tværs af afdelinger, ligesom andre faggrupper
i langt højere grad skal involveres.
Udvikling af organisationens vækstlag er et must, hvis vi skal være
klædt på til at drive og lede fremti-
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
kulturelle faktorer ser ud til at understøtte eller modgå den ønskede
bevægelse?
Endelig viser andre hospitaler
stor interesse for »Yngre læger på
banen«. Vi vil gerne dele vore erfaringer og begejstring, men er sam-

sætter dagsordenen … bare man
leder for de unge talenter? Hvilke
Referencer
tidig ydmyge og bevidste om, at
projektet ikke kan kopieres i en én
1.Schultz, Lisbeth; Region Midtjylland (2015), Lægelig
til én skala. Hvert hospital og afde-
ledelse. Hvordan bliver der rift om opgaven nu og i
ling må finde sin egen vej. Vi vil
fremtiden?
gerne inspirere og håber på, at an-
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/
dre vil opleve tilsvarende bevægel-
uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/
ser og ikke mindst den samme pas-
inspiration/fokusomrader/lagelig-ledelse/
sion og begejstring, som »Yngre læger på banen« bringer med sig på
Aarhus Universitetshospital.
2.Melander, Preben (red.) (2014), Laboratorer for bæredygtig samfunds- lederskabelse, Jurist- og Økonomiforbundets forlag
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
17
Foto: Michael Harder
banen i forhold til organisering, at
ket:
læring og udvikling finder sted.
Hvordan er man den bedst mulige
Det er vigtigt at få yngre læger på

Vi skal også blive mere skarpe

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm