eTFDS 8-2017 net - Side 19Strategisk ledelse i konkurrerende
logikker på Aalborg Universitetshospital
En strategisk indsats blev grebet an i samspil mellem medarbejdere
og ledelseslag på Klinik Medicin ved Aalborg Universitetshospital.
Af Jytte Heidmann, Majbritt Bøgh Riis
og Mona Kyndi Pedersen
Vi skal dog være opmærksomme
på, at behovet for faglig udvikling
og de processer og den dynamik,
ansvaret for at gøre sammen med
relevante andre.
Når strategisk ledelse skal foregå
der kan ændre og optimere arbejds-
i en proces sammen med andre, er
I en tid, hvor den styrende ledel-
gange, ikke nødvendigvis bliver
det fordi, der er behov for, at rele-
seslogik er datastyring og målopfyl-
synlig ved denne tilgang. Strategisk
vant viden og ideer skal formidles
delse af politisk definerede KPI’er,
ledelse må derfor betragtes bredere
mellem ledelseslagene – i et dyna-
kan det være vanskeligt at få priori-
end dette.
misk samspil mellem det store og
teret og implementeret strategiske
indsatser, der udspringer af de faglige logikker og opstår i samspillet
mellem medarbejdere og forskellige
ledelseslag.
Det positive ved at basere den
strategiske ledelse på datadrevet ledelse er, at styring og beslutninger
træffes på baggrund af informerede
data, hvilket på visse områder i organisationen kan give en målrettet
optimering.
18
det lille fællesskab – så der kan
Gruppe af relevante aktører
Ifølge Kurt Klaudi Klausen er strategisk ledelse en proces, som udøves
af en gruppe af relevante aktører.
Det er topledelsen, der har ansvaret
for, at strategisk ledelse finder sted,
og topledelsen, der har det største
overblik over den samlede organisation. Strategisk ledelse er altså ikke
noget, topledelsen eksklusivt udøver, men tværtimod noget de har
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
træffes informerede valg og beslutninger (se figur på næste side). Med
andre ord er ledelse ned, ledelse på
tværs og ledelse op alt afgørende
for at strategisk ledelse kan finde
sted.1 En forståelse af strategisk ledelse, som Region Nordjyllands ledelsesgrundlag også bygger på.
Med udgangspunkt i denne forståelse af strategisk ledelse vil vi i
artiklen sætte fokus på, hvordan en
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm