eTFDS 8-2017 net - Side 26Lars træner på kondicykel under indlæggelsen, samtidig med at han
får kemobehandling. Foto: Kommunikation. Aalborg Universitetshospital
!
Referencer
1 Klausen KK. Strategisk ledelse. De mange arenaer. 2016 Syddansk Universitetsforlag. 2. Udgave, 5. Oplag.
2 Ledelsesgrundlag Region Nordjylland.
http://www.rn.dk/Om-Region-Nordjylland/Strategier-og-politikker/
Ledelsesgrundlag
3 M Holst M, Søndergaard LN, Bendtsen MD, Andreasen J. Functional training and timed nutrition intervention in infectious medical patients.
European Journal of Clinical Nutrition 2016, 1–7. doi:10.1038/ejcn.2016.72
4 Ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger. Sundhedsstyrelsen 2016. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/
nkr-aeldre-med-funktionsnedsaettelser
5 DiCenso A, Cullum N, Ciliska D. Implementing evidence-based nursing:
some misconceptions. Evidence-Based Nursing 1998, 1(2), 38-39.
6 Implementering af Nationale Kliniske Retningslinjer Håndbog med hjælpeværktøjer. Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/nkr/~/media/
6784D55D6037426094CF2616C592047D.ashx
7 Hauge AM. Indblik i en hospitalsafdelings erfaringer med tavletræthed.
TFDS 2016, 2, 24-32.
8 Kjerholt M, Sørensen OT. Implementeringsbarrierer i klinisk praksis –
Hvordan kan disse forstås og håndteres? Kapitel 4 (s49-64) i Forskningsog udviklingskultur i klinisk praksis. Den regionale Forskningsenhed,
Region Sjælland 2014. http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/
forskning/Documents/Bibis%20E-bog%20i%20pdf.pdf
26
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
27

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm