eTFDS 8-2017 net - Side 3Danish Health Care Journal
93. årgang 8/2017
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab
for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: 2245-7100.
Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om
ændringer i medlemsregistrering rettes til:
Sekretariatsleder Birgitte Barrett Bach
Tlf. 78 44 11 02 • E-mail: info@dssnet.dk
Synspunkt
Sundhedsvæsenet trænger til at blive defragmenteret / 3
Af Mads Koch Hansen
Sundhedsvæsenet trænger
til at blive defragmenteret
Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på www.dssnet.dk
Kommende deadlines:
Februarudgaven:
Martsudgaven:
Apriludgaven:
Majudgaven:
11.01.2018
20.02.2018
13.03.2018
18.04.2018
Redaktionsudvalg
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Sundhedsvæsenet lige nu
Sådan kan yngre lægers interesse for ledelse vækkes / 8
Af Mads Koch Hansen,
samarbejdspartnere i kommu-
fokus på vores sygehuse her i lan-
lægelig direktør, Sygehus Lillebælt
nerne og hos de praktiserende læ-
det, og i løbet af de senere år har
ger. Og netop sammen med. Fordi
man sågar opfundet begrebet »su-
det allerede nu ligger helt klart, at
persygehuse« ud fra en tankegang
Af Lisbeth Rune Schultz og Mette Krogh Møller
Sundhedschef Marit Nielsen-Man,
Vejle Kommune
E-mail: marin@vejle.dk
Strategisk ledelse i konkurrerende logikker
Overalt i sundhedsvæsenet taler
ingen af os kan løse opgaven selv.
om, at det var på sygehusene, at
Vicedirektør Peter Mandrup Jensen
Nordsjællands Hospital
E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk
på Aalborg Universitetshospital / 18
man for øjeblikket om »populati-
Til gengæld kan vi uden tvivl gøre
alle opgaverne skulle samles. Men
Af Jytte Heidmann, Majbritt Bøgh Riis og Mona Kyndi Pedersen
onsansvar«, og hvordan vi mon lø-
hinanden stærke – og endnu stær-
en del af løsningen i forhold til at
ser det – os der går rundt med an-
kere, end vi er i dag.
løfte det fælles populationsansvar
Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen
Specialhospitalet FILADELFIA
Tlf.: 24 94 56 12 • E-mail: jesje@filadelfia.dk
Hospitalsdirektør Per Christiansen
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
E-mail: per.christiansen@regionh.dk
Konsulent Lene Pedersen
PAR3
Tlf. 23 48 94 60 • E-mail:lene@par3.dk
Dorthe Rørmann
Styrelsen for Patientsikkerhed
E-mail: dorteroermann@gmail.com
Afdelingsleder Lone Bülow Friis,
Region Midtjylland
E-mail: lonefriis@outlook.com
Redaktion
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Journalist/redaktionssekretær Mikkel Krogh
E-mail: mikkel@sparkmedia.dk
Her er knasterne i samarbejdet om sammenhængende patientforløb / 28
svaret. På Sygehus Lillebælt gør vi
Af Hans Peder Graversen
en dyd ud af at tale ikke bare om
populationsansvar, men om »det
Styrkelse af den tværfaglige indsats til pårørende / 32
fælles populationsansvar«. Fordi vi
Af Helle Holm Gyldenvang, Marlène E.M.J. Spielmann og Helle Pappot
mener, at borgerne i fremtidens
sundhedsvæsen ikke skal tænke
Revitalisering af ernæringspraksis på Odense Universitetshospital / 42
over, om de får hjælpen af den
Af Mette Mollerup, Vibeke Mortensen og Ole Abildgaard Hansen
praktiserende læge, på sygehuset
eller hos kommunen. Overgan-
Status for farmaceutordination i primærsektoren uden for Danmark / 50
gene mellem de forskellige enhe-
Af Bjarke Abrahamsen, Linda Aagaard Thomsen og Charlotte Rossing
der bør ikke kunne mærkes.
For os handler det grundlæg-
Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på
www.dssnet.dk.
Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver.
gende om, hvordan vi på sygehu-
Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 40 88 • E-mail: oe@dmfnet.dk
gaven med at sikre borgernes
Layout og produktion: ProGrafisk ApS • Tlf. 63 38 39 40
Forsidefoto: Foto: Holdtræning i sengeafsnittet.
Kommunikation. Aalborg Universitetshospital
sene fremover bedst kan løfte opsundhed sammen med vores gode
ligger efter min bedste overbevis-
Tre mål for
populationsansvar
Når vi taler om at løfte det fælles
populationsansvar, handler det
om at sikre øget generel sundhed
hos borgerne og højere patientoplevet kvalitet. Og det skal gerne
løftes med lavere omkostninger
for samfundet. Det er faktisk de
tre mål – øget generelt sundhed,
højere patientoplevet kvalitet og
lavere omkostninger pr. indbygger
– vi arbejder efter i forhold til populationsansvaret.
Politisk set er der rigtig meget
ning i, at vi skal gå den modsatte
vej. Vi bliver nødt til at defragmentere sundhedsvæsenet, som vi
kender det i dag.
Konstruktioner
skal gentænkes
Hvis vi skal lykkes med at sikre –
og øge – borgernes sundhed, er vi
nødt til at gentænke de gængse
konstruktioner og gå ind og gøre
op med den centraliseringstendens, der har hersket de senere år.
I fremtiden bør vi i langt højere
grad lade ydelserne – også de speS Y N S P U N K T · TFDS 8–2017
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm