eTFDS 8-2017 net - Side 38Ja, i høj grad
Nej, kun i mindre grad
Ja, i nogen grad
Nej, slet ikke
dette undervejs har givet forsinkel-
Ved ikke/ikke relevant
Gennem roadshows, tværfaglige
maer til både læger og sygeplejersker har projektet opnået stor tværfaglig tilslutning og lokal forankring
75
0%
18
25%
50%
4
3
75%
161
i de enkelte teams og funktionsenheder, der herved også har følt ejer-
100%
skab for projektet.
Konkrete besvarelser fra pårørende om deres oplevelser i de en-
Personale
Jeg opfordrer pårørende til at stille spørgsmål.
kelte teams/funktionsenheder har
gjort gode indsatser, problematik-
82
0%
14
25%
50%
2 2
75%
161
100%
ker og mangler meget synlige og
troværdige.
Ved sammenligning af personalets og de pårørendes besvarelser
af spørgsmål, som afdækker den
samme indsats (se figur 3), har vi
Pårørende
Personalet spørger ind til, hvordan jeg har det.
15
0%
20
kunnet identificere både de områ18
25%
27
50%
157
19
75%
100%
der, hvor der allerede sker en tilstrækkelig inddragelse og de områder, hvor der er forskel i de pårørendes og personalets opfattelse af
inddragelsen, samt områder hvor
både pårørende og personale fin-
Personale
Jeg taler med pårørende om deres situation og rolle som pårørende.
12
0%
38
38
25%
der, at inddragelsen er utilstrækkelig i forhold til det, Onkologisk Kli38
50%
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
5
75%
237
7
100%
Om forfatterne
ser.
møder og ved hjælp af spørgeske-
Pårørende
Personalet signalerer, at det er ok, at jeg som pårørende stiller spørgsmål

Figur 3.
nik gerne vil yde. Vi har på denne
Marlène Elisabeth M. J. Spielmann
Antropolog og specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse. Hun er fagansvarlig for foreningens arbejde på
det palliative område og arbejder til daglig med
opsamling af patient- og pårørendeerfaringer samt
forskellige former for brugerinddragelse. Marlène har
desuden deltaget i arbejdet med de nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende.
marspi@cancer.dk
Helle Holm Gyldenvang
Sygeplejerske i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og
uddannet cand.scient.san. Hun er ansat som klinisk
sygeplejespecialist i Onkologisk Klinik i ambulatorium for patienter med brystkræft. Hun har siden
begyndelse været med i projektgruppen. Helle er
desuden formand for SIG Træthed/ Fatigue, en national interessegruppe, der arbejder med fatigue hos
patienter med kræft.
Helle.Holm.Gyldenvang@regionh.dk
Helle Pappot
Overlæge, dr.med. i Onkologisk Klinik, Rigshospitalet,
i uroonkologisk team med ansvar for behandling af
blærekræft. Et af flere forskningsområder, hun
beskæftiger sig med, er patientinddragelse på det
onkologiske område. Hun forsker blandt andet i PatientReportedOutcomes (PRO) betydning for gennemførelse af kemoterapi, og har taget initiativ til et nationalt PRO-projekt på brystkræftområdet.
Helle.Pappot@regionh.dk
måde både kunnet finde de områS U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
39

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm