eTFDS 8-2017 net - Side 42Revitalisering af ernæringspraksis
på Odense Universitetshospital
Proces »Sammen tager vi hånd om din ernæring« har revitaliseret ernæringspraksis på Odense Universitetshospital og styrket samarbejdet mellem patienter og
personale på ernæringsområdet.
Af Mette Mollerup, Vibeke Mortensen
bejde og de ledelsesmæssige impli-
undersøgelsen var at opnå ind­-
og Ole Abildgaard Hansen
kationer.
sigt i:
1. Hvordan plejepersonale og pa-
Behovet for at få opdateret pjecer
med patientinformation om mad og
ernæring igangsatte i 2014 en revitalisering af ernæringsområdet på
Odense Universitetshospital –
Svendborg Sygehus (OUH).
Ernæringsrådet igangsatte processen »Sammen tager vi hånd om
din ernæring« ud fra en vision om,
at alle parter, plejepersonale, patienter og pårørende skal arbejde
sammen om at tage hånd om patientens ernæring. I det følgende vil
vi beskrive processen, det videre ar42
Kvalitativ undersøgelse
Processen startede med, at en nedsat arbejdsgruppe fik til opgave at
gennemføre en bred afdækning af
praksis for at komme med forslag
til, hvordan Ernæringsrådet bedst
understøtter OUH’s afdelinger. Målet var at flytte fokus fra passiv
medvirken til aktiv inddragelse af
patienterne i egen ernæring.
Arbejdsgruppen valgte at benytte en kvalitativ metodemæssig
tilgang for med egne øjne at opnå
indsigter i den patient- og personaleoplevede kvalitet. Formålet med
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
tienter samarbejder om patientens ernæring i daglig klinisk
praksis?
2. Hvilke holdninger, motivationer
og udfordringer, der forefindes i
relation hertil?
Arbejdsgruppen bestod af en overlæge/professor, en sygeplejerskespecialist, en udviklingssygeplejerske, en social- og sundhedsassistent, to diætister og to proceskonsulenter. Efterfølgende blev der udført en dybdegående analyse af
data, som blev kvalificeret af ar-
bejdsgruppen. På baggrund heraf
blev der udarbejdet anbefalinger,
som blev målrettet det strategiske
niveau på OUH samt Nyt OUH.
Begrænset samarbejde
Opsummerende indikerer de indsamlede data fra den kvalitative undersøgelse, at der eksisterer et begrænset samarbejde mellem patienter og
personale på ernæringsområdet.
Det er i høj grad personalet, der
bestemmer, hvad patienterne tilbydes at spise, og hvordan maden præsenteres. Patienterne involveres ikke
i registrering af kost og væskeindtag, og patienterne indtager oftest
måltiderne i sengen, selvom de kan
have et ønske om noget andet. Opgaver som for eksempel blodprøvetagning og stuegang prioriteres højere end måltidet, hvilket bevirker, at
patienter ofte afbrydes midt i et måltid, for at disse kan udføres.
Det begrænsede samarbejde med
patienterne om ernæring har sammenhæng med en række forhold
som for eksempel organisationens
forventninger til medarbejdernes efterlevelse af retningslinjer og instrukser, personalets oplevelse af
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
43

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm