eTFDS 8-2017 net - Side 48



som med viden og interesse løfter
gehuset (ikke ernæringstruede), og
pasning af retningen, rammerne og
området sammen med de øvrige
de, som har brug for en professio-
organisering, og at Ernæringsrådet
medarbejdere.
nel ernæringsindsats for at kunne
Der er behov for en løbende til-
opnå bedre trivsel og sundhed – el-
tager denne opgave på sig, hvilket
Det vil ligeledes være en fordel
de har gjort. Den tidligere løbende
at tydeliggøre forskellen på de pa-
ler faktisk at overleve deres syg-
kvalitetsvurdering af området med
tienter, som skal have mad som et
dom.
anvendelse af journalaudit har ikke
måltid i forhold til kontakt med sy-
kunnet gennemføres i en årrække
på grund af lovgivning, og derfor
har det ikke været muligt at fremskaffe en vurdering af ernæringsindsatsen på hospitalsniveau.
Kvalitetsvurdering er et styrings-
!
Referencer
redskab, og hvis ikke journalaudits
genoptages, må der vælges andre
metoder til at løbende at vurdere
kvaliteten af ernæringsindsatsen.
Det kunne være mindre lokale stikprøver, som involverer medarbejdere samt patienter og pårørende.
Disse vil kunne føre til tilpasning af
en lokal praksis, hvor alle involve-
1. »
Patienters oplevelser af maden«, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden 2014.
2. »
Underernæring. Det skjulte samfundsproblem«, Arla og Kost og Ernæringsforbundet 2014.
3. »Bedre mad til syge. Hvorfor? Hvordan?«, Sundhedsstyrelsen 2003
4. »Hvorfor er de go’e go’e?«, OUH 2012.
rede aktørers bidrag koordineres, til
gavn for patienten.
Afdelingsledelserne skal sikre, at
medarbejderne har klart definerede
ansvarsområder ift. ernæring og at
sikre, at de nødvendige kompetencer er tilstede. Der skal være ledel-
5. »MORE, mennesker og rigtig ernæring«, Aalborg Sygehus 2010
6. M
åltidsoplevelser 2010-11, Glostrup Hospital, Projekt
7. Nutributler, SHS 2012-13
8. Projekt Food’n’go, Region Hovedstaden og Herlev Hospital 2013.
sesmæssig efterspørgsel samt opbakning til lokale ernæringsteam,
48
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

Paperturn



Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm