eTFDS 8-2017 net - Side 52Uafhængig farmaceutordination
Ordinationsret
Afhængig farmaceutordination
Beskrivelse
Land
Farmaceuten kan uden forudgående aftale med en læge diagnosti-
UK
Ordinationsret
cere, ordinere, monitorere og justere receptpligtige lægemidler.
Kompetencer
Farmaceuten skal typisk kvalificeres, autoriseres og registreres centralt som ordinerende farmaceut.
Begrænsninger
Kan være begrænset til, at farmaceuten kan ændre en eksisterende
Canada
Anvendelse
Kompetencer
service«), eller når patienten i en nødsituation har akut behov for
medicin.
Hvad kan ordineres
Udover at være farmaceut er der typisk en række krav til erfaring med
klinisk farmaci og arbejdet med borgere. Der kan også være krav til
ekstra uddannelse.
Begrænsninger
Canada
USA
New Zealand
Ordinationer er afhængige af foreliggende protokoller eller aftalen med
den ordinerende læge.
Anvendelse
Ordination i samarbejde med en ordinerende sundhedsprofessionel er
den mest anvendte form for farmaceutisk ordination.
Denne form for farmaceutordination ses oftest anvendt i forbindelse
med mindre alvorlige og kortvarige lidelser (kaldet »minor ailment
UK
interdisciplinært behandlingsteam.
USA
sine ordinationsaktiviteter og begrunder dem (en form for journalføring).
Farmaceutordination baseret på forudgående aftale med en ordinerende
for partnerskab mellem en farmaceut og en ordinerende læge eller et
eller forny/forlænge en eksisterende ordination.
Uafhængig ordination kræver typisk, at farmaceuten dokumenterer
Land
læge er den hyppigst anvendte model. Modellen forudsætter en form
ordination (dosis, formulering, periode), foretage analog-substitution
Dokumentation
Beskrivelse
Hvad kan ordineres
Afhænger af protokol eller aftale med ordinerende læge
Ansvar
I nogle lande deler farmaceut og læge behandlingsansvaret. I andre
lande bibeholder den ordinerende læge det overordnede ansvar for pa-
Central lovgivning definerer, hvilke lægemidler farmaceuten må or-
tientens behandling.
dinere og spænder fra stort set alle receptpligtige lægemidler (undtaget afhængighedsskabende lægemidler) til et begrænset sortiment
af fx lægemidler til rygestop, (nød)prævention, urinvejsinfektion eller erektil dysfunktion.
Ansvar
Farmaceuten påtager sig det fulde ansvar for den ordinerede behandling. Farmaceutordination erstatter ikke patientens behov for at
blive tilset af en læge, og patientens læge informeres derfor om ordinationen efterfølgende.
52
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
har. Alberta er den provins med de
1. Ordinere en mindre mængde me-
2. Tilpasse en lægeordineret be-
mest vidtrækkende privilegier, og
dicin i nødstilfælde, hvor patien-
handling (ændre dosis, formule-
tendensen er, at de øvrige provinser
ten ikke har mulighed for at se en
ring, foretage analog substitu-
læge inden for rimelig tid. Mulig-
tion, foretage receptfornyelse).
heden er godkendt i seks ud af ti
Muligheden er godkendt i fem ud
provinser.
af ti provinser.
bevæger sig i samme
retning.5
Far-
maceutordination i Canada inddeles
i retten til
at:6
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm