eTFDS 8-2017 net - Side 59som enten er ved at implementere
herunder muligheden for farmaceu-
skal benyttes til at reducere presset
eller overvejer at indføre en model
tisk protokoludlevering (afhængig
på praktiserende læger.
for farmaceutordination. I Norge
ordination). I Australien har det li-
har der gennem flere år været de-
geledes længe ligget i støbeskeen,
bat omkring brugen af farmaceuter
at brugen af primær-farmaceuter
!
skal indgå et tættere samarbejde
lationsbehandling vil kunne indgå i
med mulighed for afhængig farma-
studiet. Farmaceuterne vil monito-
ceutordination. Patienter diagnosti-
rere behandlingen, justere dosis el-
der opstart i Australien, hvor far-
ceret med astma, hypertension, hy-
ler henvise til lægen, alt efter hvil-
maceuter og praktiserende læger
perkolesterolæmi eller i antikoagu-
ken aftale de har indgået.
Et større projekt er desuden un-
Referencer
1.Cope Louise C, Abuzour, Aseel S, Tully, Mary P. Nonmedical prescribing: where are we now? Therapeutic Advances in Drug Safety. 2016;7(4):165-72.
2.Weeks G., George, J., Maclure, K., Stewart, D. Non-medical prescribing versus medical prescribing for acute and
chronic disease management in primary and secondary care. Cochrane Database Syst Rev. 2016;11:CD011227.
3.Department of Health. Supplementary Prescribing by Nurses, Pharmacists, Chiropodists/Podiatrists, Physiotherapists and Radiographers within the NHS in England 2005:54.
4.Health Department of. Improving Patients’ Access to Medicines: A Guide to Implementing Nurse and Pharmacist
Independent Prescribing within the NHS in England 2006
5.Canadian Pharmacy Association. A Review of Pharmacy Service in Canada and the Health and Economic Evidence. 2016
6.Canadian Association of Pharmacists. Pharmacists’ Scope of Practice in Canada. 2016.
7.Ourth H., Groppi, J., Morreale, A. P., Quicci-Roberts, K. Clinical pharmacist prescribing activities in the Veterans
Health Administration. American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists. 2016;73(18):1406-15.
8.Pharmacy Academy of Managed Care. Practice 2012:7.
9.Department of Health. Supplementary prescribing by nurses and pharmacists within the NHS in England. 2003
10.Zealand Pharmacy Council of New. Pharmacist Prescriber Scope of Practice. 2013. p. 1.
11.Tsuyuki R. T., Rosenthal, M., Pearson, G. J. A randomized trial of a community-based approach to dyslipidemia
management: Pharmacist prescribing to achieve cholesterol targets (RxACT Study). Canadian pharmacists journal: CPJ = Revue des pharmaciens du Canada : RPC. 2016;149(5):283-92.
58
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
12. Marra Carlo, Johnston, Karissa, Santschi, Valerie, Tsuyuki, Ross T. Costeffectiveness of pharmacist care for managing hypertension in Canada. Canadian Pharmacists Journal / Revue des Pharmaciens du Canada.0(0):1715163517701109.
13. Bruhn Hanne, Bond, Christine M, Elliott, Alison M, Hannaford, Philip C,
Lee, Amanda J, McNamee, Paul, et al. Pharmacist-led management of
chronic pain in primary care: results from a randomised controlled exploratory trial. BMJ open. 2013;3(4):e002361.
14. McAlister Finlay A, Majumdar, Sumit R, Padwal, Raj S, Fradette, Miriam,
Thompson, Ann, Buck, Brian, et al. Case management for blood pressure and lipid level control after minor stroke: PREVENTION randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal.
2014;186(8):577-84.
Opsummering
• Farmaceutordination er i nogle
lande implementeret som en del
af den primære sundhedssektor
• Overordnet anvendes to modeller
for farmaceutordination. Den ene
er baseret på samarbejde mellem
farmaceuten og en ordinerende
autoritet vedrørende initiering,
monitorering og justering af en
medicinsk behandling, mens den
anden sker uafhængigt af andre
sundhedsfaglige personer
• Farmaceutordination kan øge patientens tilgængelighed til medicin, forbedre den medicinske behandling og reducere presset på
læger
15. Famiyeh I. M., McCarthy, L. Pharmacist prescribing: A scoping review
about the views and experiences of patients and the public. Research
in social & administrative pharmacy : RSAP. 2016.
16. Ældreministeriet Sundheds- og. vejledning om autoriseret sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdft sundhedsfaglig virksomhed). 2009.
17. Apotekerne vaccinerer på livet løs. Pharma. 2015.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
59

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm