eTFDS 8-2017 net - Side 6
overbevist om, at vi ved at gen-
det femdobbelte, hvis det foregik
rykker ud, og ressourcerne rykker
tænke sundhedsvæsenet godt kan
hos egen læge. Måske var det det,
med. Vi skal selvfølgelig stadig
løse opgaven endnu bedre.
vi skulle tage at kigge på, i stedet
stå klar til at løse vores del af op-
for at sygehusene skal blive
gaven. Men det handler først og
større.
fremmest om patienterne og om
Nogle gange er det sådan, at vi
kan løse nogle ting godt på sygehuset, men vi kunne måske få det
Hånden på hjertet er jeg ikke
tidobbelte for de samme penge og
spor skræmt af tanken om at sy-
løse det endnu bedre, hvis det i
gehusene måske bliver lidt mindre
stedet foregik i kommunen, eller
de kommende år, fordi opgaverne
at gøre det på en måde, så vi får
mest mulig sundhed for pengene.
SEMINAR
Hospitalsbyggeri er
andet end mursten!
Hospitalsbyggeri
er andet end mur
sten!
Innovation, effektiv
e sammenhængen
de patientforløb,
ledelse og struktur
organisering,
er – få inspiration
viden og spænde
nde vinkler
SEMINAR
Innovation, effektive sammenhængende
patientforløb, organisering, ledelse og strukturer
– få inspiration viden og spændende vinkler
Vi nærmer os, at flere at de store hospitalsbyggerier i Danmark skal
ibrugtages. Hospitalsbyggerier er meget andet end nye mursten. Hvis
kvaliteten, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og effektiviteten skal forbedres
i de nye byggerier, kræver det et større og mere bredt fokus med ledelsesmæssig kraft og opbakning.
Onsdag den 28. febru
ar 2018 kl. 9.00 –
16.00
på Aarhus Universit
etshospital i Skejb
y,
Auditorium A, indg
ang 6, stuen,
Palle Juul-Jensens
Boulevard 99, 8200
Aarhus N
Der er store forventninger til de nye byggerier, men alle disse gevinster
bliver alene realiseret, hvis vi har fokus på arbejdsprocesser og kultur,
Seminaret afholdes
både mellem enheder, sektorer, faggrupper og specialer.
onsdag den 28. februar 2018
På DSS’ vinterseminar har vi netop fokus på hospitalsbyggeri, der ikke
kl. 9.00 – 16.00 på
handler om mursten, men alt det andet og indbyrdes relationer.
Aarhus Universitetshospital
Så arbejder du med organisering, ledelse, hospitalsbyggeri, logistik, pa-
i Skejby, Auditorium A,
tientforløb, innovation, hospitalsflytteri eller noget midt imellem, så mød
indgang 6, stuen,
frem til en spændende dag med både indlæg og mulighed for netværk.
Palle Juul-Jensens Boulevard 99,
Vi glæder os til at se dig til DSS seminar.
6
TFDS 8–2017 · S Y N S P U N K T
8200 Aarhus N
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm