eTFDS 8-2017 net - Side 9Sådan kan yngre lægers
interesse for ledelse vækkes
To organisationskonsulenter fra Aarhus Universitetshospital giver et bud på,
hvordan yngre lægers interesse for ledelse og organisering kan vækkes.
Af Lisbeth Rune Schultz
så var det der med ledelse ikke lige
udfordringer, som hospitalerne står
og Mette Krogh Møller
det, der blev prioriteret højest.
over for, når lægelige lederstillinger
Episoden understreger med al ty-
skal besættes.1
En sommerdag i 2015 var den ene af
delighed de udfordringer, som un-
artiklens forfattere på vej til et fo-
dersøgelsen om læger og ledelse
som leder opleves uforenelig med
kusgruppeinterview med et hold læ-
forsøgte at adressere: Ledelse i sig
identiteten som læge og fagperson.
gestuderende. Fokusgruppeintervie-
selv er ikke interessant for læger.
Ikke mange læger har lyst til at for-
I det følgende vil vi uddybe pro-
lade det kliniske arbejde og det fag,
ugen i forvejen og skulle være en
blemet og derefter komme med et
de brænder for. Lægerne har en ud-
del af empirien i en større undersø-
bud på en løsning i form af projek-
bredt oplevelse af, at de ikke både
gelse af, hvad der kan få læger til at
tet »Yngre læger på banen«, som ar-
kan være leder (og dermed syste-
interessere sig for ledelse.
tiklens forfattere har været med til
mets mand) og samtidig være loyal
at søsætte i 2016.
over for de fagprofessionelle vær-
Men da hun mødte op i slutningen af dagens sidste forelæsning,
gik de studerende – alle som én –
ud af døren til auditoriet. Et par af
de studerende stoppede op på vejen
ud med forsikringer om, at projektet om læger og ledelse var interessant, men nu havde de siddet til timer hele dagen, solen skinnede, og
8
dier. Integriteten er i fare i det øje-
Lederrolle uforenelige
med fagidentitet
Region Midtjylland gennemførte i
2015 den kvalitative undersøgelse
»Lægelig ledelse. Hvordan bliver der
rift om opgaven nu og i fremtiden?«
med afsæt i de store rekrutterings-
TFDS 8–2017 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
blik, man – som flere udtrykker det
– »går over til den mørke side«.
Ledelse som fag anerkendes til-
Foto: Michael Harder
wet var aftalt med de studerende
Undersøgelsen viste, at rollen
syneladende sjældent i den kittelklædte verden, og legitimiteten som
leder er primært afhængig af faglig
status og kompetencer. Den kan
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 8–2017
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm