Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 11struktureret lederuddannelse på
Vi kan godt se et rationale i, at
ledere skal være mere aktive før,
springet fra kollega til leder bliver
under og efter gennemførelsen af
introduceret fagspecifikt. Der er for-
en lederuddannelse, og de skal
have lederkompetencer dokumen-
skel på den ledelsesopgave, som
blandt andet formulere mål, give re-
teret fra lederuddannelse
overlæger og afdelingssygeplejer-
levante træningsmuligheder, følge
sker skal varetage, og det må den
op og give feedback.
sundhedsområdet skal fastlægges
• Alle ledere forventes fremover at
• Alle ledere skal have mulighed for
systematisk lederudvikling
primære introduktion til ledelse
• Alle udbydere af lederuddannelser
gerne afspejle. Samtidig mener vi,
følger en fælles ramme for ind-
at både diplomuddannelserne og
hold, metoder og læringsmål
»Læge og Leder« bør have et serviceeftersyn, så de begge under-
Forskel på ledelsesopgaver
Lederuddannelse består både af en
generel del og en del, der skal tilpasses den ledelsesopgave, lederen
har som overlæge (funktionsleder),
ledende overlæge (afdelingsleder),
lægefaglig direktør (institutionsleder) eller tilsvarende for andre faggrupper.
Når en sygeplejerske søger en
stilling som afdelingssygeplejerske,
er det forventningen, at hun eller
han som minimum har diplomuddannelse i ledelse inden for de første år i stillingen. Tilsvarende bør
læger også erhverve sig en formel
baggrund for ledelse som grundlag
for ansættelse som overlæge, gerne
med udgangspunkt i »Læge og Leder«.
støtter behovet for ledelseskompetencer i sundhedsvæsenet på forskellige niveauer.
Ledende overlæger, oversygeplejersker og ledere i det kommunale
sundhedsvæsen bør uddannes sammen, da deres ledelsesopgaver rækker på tværs af faggrupper, siloer
og sektorer. Også her er der behov
for at finde det rette mix mellem for
eksempel det niveau, som »Læge og
Leder« kan give på 2x2 dage til
25.000 kr., og det niveau, som universiteterne tilbyder i et langt mere
intensivt toårigt forløb til 200.000
kr.
Ansvaret for ledernes efteruddannelse hviler både på den enkelte
og på den enkeltes leder. Arbejdspladserne og i særlig grad ledernes
Behov for en
økonomisk indsprøjtning
Når ambitionen er at gå fra en andel
på 50 procent til en andel på 90-100
procent ledere med lederuddannelse i det danske sundhedsvæsen,
er der behov for ekstra økonomi i
forhold til den, der i øjeblikket er
bundet i efter- og videreuddannelser i regioner og kommuner.
Man kan naturligvis godt komme
et godt stykke vej med omfordeling
af eksisterende initiativer og en
mere systematisk indsats. Vi er dog
overbeviste om, at endnu dygtigere
ledere vil forbedre effektiviteten i
sundhedsvæsenet og dermed være
til fordel for patienterne. Dygtige ledere kan også være med til at fastholde sundhedspersonale længere
tid på arbejdsmarkedet.
Bedre lederuddannelse og bedre
ledelse er derfor en fælles strategisk
satsning, som bør prioriteres ved de
S Y N S P U N K T · TFDS 1–2019
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm