Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 12årlige økonomiforhandlinger mellem
ønsker at tilbyde godkendte ledel-
medvirke til at fastlægge krav og
regeringen, KL og Danske Regioner.
sesprogrammer for ledere i sund-
anbefalinger.
hedsvæsenet.
12
TFDS 1–2019 · S Y N S P U N K T
gør brug af den bedst mulige viden
Skal bygge på
den bedst mulige viden
Kompetencekrav og anbefalinger til
indholdet af uddannelsesforløb bør
bygge på den virkelighed, der er eller er på vej i sundhedsvæsenet.
Dette sker blandt andet ved at inddrage aktive kliniske ledere i at

Organisation med
nationalt mandat
For at løfte ambitionerne om endnu
bedre ledelse i sundhedsvæsenet
mener vi, at det skal løftes af et
samlet nationalt ledelseskompetenceprogram for sundhedsvæsenet,
som bør forankres i en organisation
med et tydeligt, nationalt mandat.
Denne organisation skal være
forankret med de relevante parter i
form af Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Moderniseringsstyrelsen, universiteter og professionshøjskoler, der skal
have en mulighed for at følge området, som det også er tilfældet for
eksempelvis det nationale råd for
lægers videreuddannelse.
Det er vigtigt, at denne organisation får national opbakning til at
identificere og beskrive kompetencekrav til ledere på forskellige niveauer og med afsæt heri kan fastlægge de krav til uddannelsesprogrammer, som er retningsangivende
for de uddannelsesinstitutioner, der
Samtidig skal man naturligvis
om praktiske og teoretiske ledelseskompetencer, viden om udfordringerne i sundhedsvæsenet og ikke
mindst undervisnings- og træningstilgange, som effektivt giver deltagerne mulighed for at opøve de relevante kompetencer.
Litteratur
• Jacobsen, Christian Bøtcher, Rebecca Risbjerg Nørgaard og Mathias Rask
Østergaard-Nielsen (2019): »Sådan påvirker ledelse patientbehandling og
dødelighed i sundhedsvæsenet«. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen:
2019:1
• Ledelseskommissionen (2018). Sæt borgerne først – Ledelse i den offentlige sektor med fokus på driften. Ledelseskommissionens rapport.
København: Ledelseskommissionen.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm