Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 17
ansvaret for populationen end på
Om forfatterne
produktionen.
Ledelsen af en sundhedsklynge
skal derfor have både langsigtet og
Frede Olesen
Professor i almen medicin, Aarhus Universitet
kortsigtet beslutningskompetence i
forhold til hospital, kommuner og
praktiserende læger. Sundhedsklyngeledelsen skal med andre ord både
lede i mellemrummet mellem hospital, kommuner og almen praksis,
lede sammenhængende patientfor-
Kjeld Møller Pedersen
løb på tværs af siloer og lede udvik-
Professor i sundhedsøkonomi- og politik, Syddansk Universitet
lingen af samarbejdet over tid.
 
Lavt kendskab
til almen praksis
Det er et faktum, at næsten alle i
sundhedsvæsenet har kendskab til
dagligdagen og perspektiverne på
hospitalet. En del har kendskab til
dagligdagen og perspektiverne i de
kommunale sundhedstilbud.
De færreste har kendskab til dagligdagen og perspektiverne i almen
praksis på trods af, at almen praksis
er den del af sundhedsvæsenet, der
har størst kontakt til borgerne, og
at almen praksis indleder og overtager de allerfleste sygdomsforløb.
Og så godt som ingen har kendskab
til alle dele.
Leif Vestergaard Pedersen
Fhv. sundhedsdirektør og tidligere direktør
i Kræftens Bekæmpelse
Det har betydning for de beslut-
i »Rationel Klinik«, hvordan den kli-
ninger, der træffes i sundhedsvæse-
niske dagligdag og overvejelser be-
net. Helt tilbage i 70’erne beskrev
stemmes af den patientgruppe, kli-
professor og overlæge Henrik Wulff
nikeren møder. Han beskrev også,
T E M A · TFDS 1–2019
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm