Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen februar 2019 - Side 18hvor svært det er at forstå det ratio-
stiske tilbud efter. Hos den praktise-
hospitalsperspektivet, tvinges prak-
nale, andre behandlere sidder med,
rende læge er billedet anderledes.
tiserende læger til enten at henvise
når patientgruppen er anderledes el-
Her henvender patienten sig med et
til udredning for lungekræft eller til
ler er en samlet population.
symptom, hvor en bestemt sygdom
at vente, til patientens symptomer
 
Forskellige perspektiver
Når eksempelvis hospitalets ledelse
træffer beslutninger, sker det oftest
med hospitalets perspektiv, men
der er ofte store konsekvenser for
den resterende del af sundhedsindsatsen. Lad os illustrere dette med
et lille eksempel med udgangspunkt
i lungekræft.
I hospitalets perspektiv er der enten mistanke om lungekræft eller
ikke mistanke om lungekræft hos en
patient, og det indrettes det diagno-
som lungekræft ofte er én blandt
bliver mere klare og alvorlige. Den
mange mulige diagnoser.
manglende fælles forståelse inde-
18
TFDS 1–2019 · T E M A
Den praktiserende læge vil på
bærer altså enten et overforbrug el-
baggrund af sit kendskab til patien-
ler et underforbrug af hospitalets
ten og symptomerne m.v. vurdere
diagnostiske ressourcer og er samti-
patienten som en patient med be-
dig en unødvendig belastning af pa-
grundet mistanke om lungekræft,
tienten.
som en patient med tegn på alvor-
 
lig sygdom af ukendt årsag, som en
patient med »low-risk-but-not-norisk« for lungekræft eller som en
patient uden mistanke om lungekræft.
Når hospitalet indretter sig efter
Kollisioner i ledelseslogikker
Mellem sygehuse og kommuner er
det ofte beskrevet, hvordan sygehusene med en lægefaglig logik ordinerer en bestemt indsats om diætmad, rehabilitering og anden hjælp

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm